Vår kunnskap om effektiv produksjon og høy kvalitet gir kundene den perfekte temperaturen og det beste resultatet. Ved å se helheten i tett samarbeid med kundene bidrar vi til høyere verdi på sluttproduktene.

Våre industrikunder: 

Oppdrett, prosessering av hvitfisk og pelagisk (filetering, pakking, frys), slakterier, bakerier, turmat, studier og forskning, kraftindustri, bryggerier, og leverandører av fabrikker og prosesseringsanlegg.

Tjenester

Planlegging og rådgivning

God planlegging er viktig for å oppnå de beste resultatene. Vi bistår derfor våre kunder med kompeta…

Totalleveranser

Våre rutinerte prosjektledere tar også gjerne ansvaret for under- og sideentrepriser i ditt prosjekt…

Prosjektering og levering

Kuldeteknisk AS har bred og lang erfaring innen prosjektering og levering av kuldeanlegg og tilhøren…

Vedlikeholdsavtaler

Med vedlikeholdskontrakt får du som kunde ett kontaktpunkt og alt servicearbeid samles i én avtale. …

Produkt

Industrielle kjøle- og fryseanlegg med ammoniakk NH3

Vi leverer industrielle ammoniakkanlegg til alle formål - fra ismaskin-anlegg på land, til RSW- og f…

SuperFreeze

SuperFreeze fra Kuldeteknisk sørger for effektiv innfrysing av fisk og andre næringsmidler om bord i…

SeaCool

RSW-anlegg (Refrigerated Sea Water) for nedkjøling av fisk om bord i brønnbåter og fiskefartøy, og f…

Service og vedlikehold

Våre kompetente service-teknikere har lang erfaring med industrielle kuldeanlegg, og gir våre kunder…

Kuldeanlegg til alle formål

Vi leverer kommersielle kuldeanlegg til alle formål som komplette kjøle og fryserom til prosesskjøli…

Varmepumpeanlegg - SuperHeat

SuperHeat fra Kuldeteknisk er en vann-vann CO2-varmepumpe som egner seg til oppvarming av varmtvann,…

Automatikk og overvåking

Vi leverer styresystemer for mindre og større anlegg, og prosesser. Med høy kompetanse og et mangfol…

Referanser

Transkritiske isvannskjølere med varmegjenvinning

Det tradisjonsrike ølbryggeriet Mack har fornyet sitt produksjonsanlegg. I den forbindelse har Kulde…

Miljøvennlig og effektivt innfrysingsanlegg

Arctic Filet sitt nye innfrysingsanlegg i Torsken på Senja ble åpnet 4. november 2016  av Fiskerimin…

Innfrysingstunneler med Superfreeze-anlegg

Kuldeteknisk har levert frysetunneler til filetfabrikken til Arctic Filet hos Wilsgård Fiskeoppdrett…

SuperFreeze til J.M. Langaas

– Bruk av Co2 i stedet for freon effektiviserer innfrysing. Innfrysingstemperaturen blir 50 minusgra…