Vedlikeholdsavtaler

Ett kontaktpunkt - én avtale

Vedlikeholdsavtaler

Forutsigbar drift

Med vedlikeholdskontrakt får du som kunde ett kontaktpunkt og alt servicearbeid samles i én avtale. Dette gir forutsigbarhet når det gjelder kostnader og drift. Som kontraktskunde hos oss får du tilgang til 24-timers vaktordning.

Vi har over 250 kontrakter og er gjennom disse en viktig aktør i markedet når det gjelder faste vedlikeholdsoppdrag. Som avtalepartner tar vi ansvaret for vedlikehold av dine kjøle/fryseanlegg gjennom hele avtaleperioden.

For våre kontraktskunder påtar vi oss ansvar i forhold til F-gass direktivet, og påser at myndighetenes krav om dokumentasjon ivaretas.