SuperFreeze til J.M. Langaas

Øker kapasiteten og forbedrer produktene

SuperFreeze til J.M. Langaas

- Skal ta vare på hele fisken.

– Bruk av Co2 i stedet for freon effektiviserer innfrysing. Innfrysingstemperaturen blir 50 minusgrader, mot vel 30 i dag. Det betyr at vi kan fryse produktene 20 prosent raskere, og dermed øke frysekapasiteten med ca. 25 prosent, sier Johan Martin Langaas Berntzen i J.M. Langaas.

– Fryseteknologien skal gi bedre kvalitet på råstoffet fordi innfrysningstiden er ca. 25 % raskere enn ved bruk av freon. Så jeg har store forventninger til investeringen. Den gjør bedriften i stand til å ta mer effektivt vare på det meste av fisken, sier han i et intervju med Lofotposten.

J.M. Langaas og Lofoten Fryseri satser på forbedring av kvalitet og økt effektivitet (artikkel / foto: Magnar Johansen, Lofotposten)