SuperFreeze til Arctic Filet

Alle energiressurser skal utnyttes

Miljøvennlig og effektivt innfrysingsanlegg

Hurtig innfrysing av laksefilet gir topp kvalitet.

Arctic Filet sitt nye innfrysingsanlegg i Torsken på Senja ble åpnet 4. november 2016  av Fiskeriminister Per Sandberg. Arctic Filet har bygd ut sin filetfabrikk og investert i nytt produksjonsutstyr med SuperFreeze CO2-kuldeanlegg fra Kuldeteknisk.

Fryseanlegget har en innfrysningskapasitet på 50 tonn laksefilet per døgn fordelt på to frysetuneller, og et fryselager på om lag 500 kvadratmeter. Også selve tunneldesignet er innovativt og inspirert av klippfisktørkeri.

Med dette kuldeanlegget har Kuldeteknisk vektlagt at alle energiressurser skal utnyttes. Anlegget skal benyttes til hurtig innfrysing av laksefilet fra filetfabrikken til Arctic Filet. Fabrikken ligger like ved siden av Wilsgård Fiskeoppdrett sitt slakteri som leverer råstoff til filetfabrikken.

På denne måten kan Arctic Filet produsere filet av blodfersk laks, og hurtigfryse den med SuperFreeze-systemet. Raskere innfrysningstid har en positiv effekt på fiskekvaliteten, og på denne måten leveres laksefilet med topp kvalitet.

SuperFreeze er en miljøvennlig, effektiv og kostnadsbesparende fryseteknologi. Med Superfreeze forventer Kuldeteknisk at Arctic Filet vil kunne redusere innfrysningstiden med 25 prosent, og dermed øke innfrysningskapasiteten tilsvarende. I tillegg til økt frysekapasitet og bedre produktkvalitet som følge av raskere innfrysing, gir dette også miljøgevinster og forbedret driftsøkonomi. 

Systemet skal gjenvinne all overskuddsenergi til oppvarming av varmtvann, oppvarming av bygg, samt tining av alle lasteramper foran bygget.

Anlegget representerer ikke noen miljøskade da det benyttes CO2 som kuldemediegass i anlegget, som er industriavfall fra andre prosesser.

Les mer om åpningen av anlegget her.

Martin Corneliussen fra Kuldeteknisk har vært prosjektleder for Arctic Filet sitt nye fryseanlegg. Her står han ved siden av SuperFreeze-anlegget.