Sander Andre

Seacool – RSW med CO2 som kuldemedium

Mirsel - Sander Andre

Seacool – RSW med CO2 som kuldemedium

Kuldeteknisk leverte i 2016 Co2-RSW-anlegg til Sander Andre.

Co2-RSW-anlegg til Sander Andre (foto: Kent Bensvik)