Nyskapende fryseteknologi klar for markedet

Forventningene er innfridd med CO2 som kuldemedium

Nordic wildfish - Roaldnes

Unik fryseteknologi

Kuldeteknisk og Nordic wildfish har lykkes med utviklingen av en unik fryseteknologi for fiskeflåten. Kuldeteknisk med teknologien, og Nordic wildfish med fisk av aller høyeste kvalitet.   

De har bygget og prøvd ut et fullskala pilotanlegg hvor CO2 er benyttet som kuldemedium om bord i frysetråleren MTr. ”Roaldnes”. Anlegget har blitt ekstra godt instrumentert, og driftsdata er analysert kontinuerlig under uttesting ved kai i 2014, og ved full drift og fiske siden mars 2015. Det er Kuldeteknisk som har utviklet innfrysningsanlegget.

CO2 er benyttet som kuldemedium om bord i frysetråleren MTr. ”Roaldnes”.