”Nordsild” faser ut freon med miljøvennlig RSW-anlegg

Nordsild Havfiske

Miljø kommer først

Når Nordsild Havfiske skulle fase ut sitt gamle freon RSW-anlegg om bord i kystnotfartøyet ”Nordsild”, var de opptatt av å ta et bærekraftig valg for fremtiden.

Store deler av fiskeflåten må skifte ut sine kulde- og kjøleanlegg etter at det fra 1. januar 2015 ble forbudt å etterfylle kuldeanlegg med kuldemediet freon (R22).

Ett av disse fartøyene er ”Nordsild”, et kystnotfartøy hjemmehørende i Engenes med rettigheter både i torskefiskeriene og i nvg-sildefisket. Kuldeteknisk leverte nytt Co2 RSW-anlegg (Refrigerated Sea Water) til ”Nordsild” i 2015.

Ønsket teknologi

– Når freonanlegget skulle fases ut så vi oss om etter et miljøvennlig alternativ. Miljø kommer først når vi kjøper nytt utstyr om bord, sier Børge Arvesen, daglig leder i rederiet Nordsild Havfiske.

Han mener å se en trend i at forbrukere og fiskekjøpere er blitt mer miljøbevisste, og at de i større grad legger vekt på at fiskeriene tar i bruk miljøvennlig teknologi ved fangst og produksjon.

Helse, miljø og sikkerhet

– I tillegg til at vi bidrar til å ta vare på jorda, så tror jeg at det også gir oss et fortrinn i konkurransen om kundene. Dette kan selvfølgelig etter hvert også gi positivt utslag i prisen på fisken, sier Børge Arvesen.

Unngikk ombygging

Ved å velge CO2 som kuldemedium unngikk rederiet en kostbar og plasskrevende ombygging av båten når de skulle gå over til ny kuldeteknologi.

– Samtidig som det nye Co2-anlegget er kompakt og tar mindre plass enn det gamle, så har det minst en halv gang så stor kapasitet, sier Arvesen. 

Fakta

Tradisjonelt er kystfiskefartøyenes kulde- og kjølebehov dekket av eldre R22-anlegg (freon), og NH3-anlegg (ammoniakk). Freon har tidligere vært benyttet i store deler av kystflåten, men på grunn av sin negative innvirkning på ozonlaget er det forbudt å etterfylle kuldeanlegg med dette i Norge fra og med 2015.

Sammenlignet med Co2 er freon (R22) 1700 ganger mer skadelig for miljøet med tanke på drivhuseffekten, men er først og fremst skadelig på grunn av negativ effekt på ozonlaget. CO2 har ingen negativ effekt på ozonlaget. Sammenlignet med freon er Co2 en rimeligere gass i innkjøp.

Kuldeteknisk har utviklet og levert en rekke anlegg basert på Co2, blant annet ble det første Co2 RSW-anlegget (Refrigerated Sea Water) for nedkjøling av sjøvann levert om bord i ”Båragutt” i 2011 (nå ”Midøy Viking”). Kuldeteknisk skal levere flere slike anlegg i 2016.

 

”Nordsild” ved kai, foto Nordsild Havfiske.