Nordic wildfish - Molnes

Kjøling av sjøvann i tanker for restitusjonslagring av fisken, samt innfrysningsanlegg for ferdig prosessert fisk

Nordic wildfish - Molnes

Nedkjølt og frosset på sitt beste 

Kuldeteknisk leverte i begynnelsen av 2016 kuldeteknologien til Nordic wildfish sitt ombyggingsprosjekt ”Molnes”. Kuldeteknisk bidrar til at kvaliteten på fisken holder seg på sitt beste fra den fiskes og helt frem til forbrukeren. 

Om bord i ”Molnes” sørger selskapet for kjøling av sjøvann i tanker for restitusjonslagring av fisken, samt innfrysningsanlegg for ferdig prosessert fisk.  

Kuldeteknisk sin leveranse om bord i ”Molnes” er en av flere brikker i et teknologisk puslespill som sørger for full ressursutnyttelse gjennom skånsom håndtering og ivaretaking av kvalitet på levende trålfanget hvitfisk. 

Om bord i Molnes føres fangsten levende fra tråldekket til sorteringsbord og levendefisktanker fylt med nedkjølt sjøvann. Dette gjør det mulig at den minst livskraftige fisken sorteres ut og slaktes først, og at den levedyktige fisken arts- og størrelsessorteres for bufferlagring og restitusjon i påvente av prosessering 

Fisken fryses i helautomatiserte platefrysere som bidrar til mer effektiv og skånsom håndtering. På tradisjonelle platefrysere heves den ferdig frosne fisken opp av fryseren, mens her slippes fisken ned på et bånd under fryseren, og trenger derfor ikke å håndteres av mennesker. En slik logistikk sikrer best mulig kvalitet på hele fangsten.

 

Nordic wildfish sin frysetråler ”Molnes” i drift etter en omfattende ombygging ved Vard Søviknes.