Kiwi Fagereng Tromsø

Kulde- og varmepumpe-løsninger til enkeltbutikker, kjeder og entreprenører

Sikrer framtidig inntjening

Ett av våre pågående prosjekter er Kiwi Fagereng Tromsø.

Kuldeteknisk leverer komplette anlegg, og håndterer garanti og service i garantitiden som en del av den samlede leveransen.

Vi leverer Co2 anlegg med både High-end aggregater for maksimal utnyttelse av energi med framtidig inntjening, og vi leverer anlegg med aggregater i lavprissegmentet som er rimelig og enkle  for de som har fokus på lav investering.

For supermarked leverer vi ofte totaltekniske entrepriser som omfatter:

 • Kuldeanlegg med Co2
 • Overvåking, templogg og alarmbehandling via web
 • 100 % varmegjenvinning til :
  • Oppvarming av 100% av varmtvannsforbruket direkte til 75’C
  • Oppvarming av lokalet via ventilasjonsluft uten elektrisk tilskudd
  • Oppvarming av utearealer og HC-parkering med vannbåren gatevarme og tining av snø
  • Vannbåren gulvvarme innendørs i lokalet
  • Aerotempere for oppvarming av luft i inngangsparti og lager.
  • Komplett ventilasjon for butikk og personalrom
 • Komplett elektrisk installasjon for tekniske installasjoner
 • Røranlegg for vannbåren varme inne og ute

Våre kunder kjøper alltid kjøle og frysemøbler direkte fra fabrikk/leverandør etter deres egen preferanse, de sparer derved unødvendige påslag og mellomledd med hensyn til kostnader både på møbler og tekniske anlegg. 

Kuldeteknisk leverer blant annet Co2-anlegg til Kiwi Fagereng Tromsø.