Frysetunneler til Arctic Filet

Arctic Filet har tatt i bruk SuperFreeze-system for å fryse inn laksefilet i frysetunneler

Innfrysingstunneler med Superfreeze-anlegg

Kuldeteknisk har vektlagt at alle energiressurser skal utnyttes

Kuldeteknisk har levert frysetunneler til filetfabrikken til Arctic Filet hos Wilsgård Fiskeoppdrett i Torsken på Senja.

Fryseanlegget har en innfrysingskapasitet på 50 tonn/døgn fordelt på to tunneler som er designet for hurtig innfrysing med temperaturer ned mot -50 grader.

Anlegget vedlikeholder også temperaturen i et fryselager på ca 500m2.  

Systemet gjenvinner all overskuddsenergi til oppvarming av varmtvann, oppvarming av bygg, samt tining av alle lasteramper foran bygget. 

SuperFreeze fryseanlegg teknisk rom

Teknisk rom: Med dette kuldeanlegget har Kuldeteknisk vektlagt at alle energiressurser skal utnyttes. Anlegget skal benyttes til hurtig innfrysing av laksefilet fra filetfabrikken til Arctic Filet.

SuperFreeze høytrykks- og lavtrykksaggregat

Martin Corneliussen fra Kuldeteknisk har vært prosjektleder for Arctic Filet sitt fryseanlegg. Her står han ved siden av SuperFreeze-anleggets høytrykks- og lavtrykksaggregat.

SuperFreeze frysetunneler til filetfabrikken til Arctic Filet hos Wilsgård Fiskeoppdrett i Torsken på Senja.