Varmepumpeanlegg - SuperHeat

Varmepumpeanlegg - SuperHeat

Varmepumpeanlegg med CO2 som kuldemedium

SuperHeat fra Kuldeteknisk er en vann-vann CO2-varmepumpe som egner seg til oppvarming av varmtvann, men som også er egnet for å levere varme til andre prosesser.

 

Systemet er basert på CO2 som kuldemedium. Anleggene er bygget som kompakte aggregat med varmeytelser fra 30 - 350 kW.

Leveres komplett ferdig med kontrollsystem, kompressor, kjølere, ventiler, filter og automatikk, ferdig internt kablet.

Enkel betjening via touchdisplay, og med mulighet for fjernstyring med internett tilkobling.

Leveres for 3X400V 50Hz som standard, men kan også tilpasses andre strøm forsyninger.

Vi leverer komplette system med akkumulatorer, pumper og styring.

 

Egenskaper

 • Leverer varme opp til 80°C
 • Kjøling og varme i samme enhet
 • Kontrollsystem med touchdisplay
 • Mulig fjernstyring via internett
 • Liten kuldemediefylling
 • Frekvensregulerte kompressorer

 

Fordeler

 • Effektiv – Høy COP
 • Komplett – plug and play
 • Kompakt
 • Brukervennlig
 • Naturlig kuldemedium
 • Trinnløs regulering

 

Opsjoner

 • Vannsystem med pumpe på kald side
 • Vannsystem med pumpe og ventiler på varmside
 • Gassalarmer
 • Varmegjenvinning
 • Spenning 3x230V

 

CO2 kuldemedium

Co2 kuldemedium

CO2 har blitt et stadig mer populært valg for bruk i kuldeanlegg og varmepumper. Dette fordi det i tillegg til å være et naturlig kuldemedium ikke er giftig, og ikke på annen måte farlig ved moderate konsentrasjoner. CO2 har også god ytelse. CO2 egner seg også til høye temperaturløft i varmepumper.

CO2-komponenter er betydelig mer kompakte enn andre alternative kuldemedier som tilfredsstiller tilsvarende kjølekapasitet. Dette gir betydelige besparelser i energi-, drifts- og vedlikeholdskostnader.

 

Varmekilder

En varmepumpe benytter en varmekilde med lavere temperatur som den henter varmen fra, og løfter temperaturen til den ønskede temperaturen.

Varmepumpen kan kobles til flere typer varmekilder som energibrønner, ventilasjonsanlegg og gråvann.

 

Kjøling og varme i samme enhet

Varmepumpen kan også benyttes til kjøling av en isvannskrets. I de tilfellene der det er behov for både kjøling og varmtvann kan dette ivaretas av samme system.  Dette er en svært energieffektiv løsning der systemet produserer varmtvann og kjøling med samme energiforbruk som en tradisjonell kjølemaskin.

 

Akkumulering av varmtvann

Akkumulering av varmtvann

Til akkumulering av varmtvann benyttes flere systemer. Akkumulering i forbindelse med  Co2 tappe vann varmepumper baserer seg på sjikt akkumulering.

Vi har tanker og systemer for de fleste formål som kan tilpasses alle anlegg. Vårt kontrollsystem måler temperaturen i tankene og styrer varmtvann-produksjonen etter dette.

 

Kontrollsystem

Kontrollsystem SuperHeat

Enkel betjening via LCD display med bakgrunnslys som viser driftsverdier og status. Automatisk regulering av varmtvann-produksjonen. Varmepumpen leveres med påmontert styretavle ferdig internt kablet som standard.

Automatikk er klargjort for fjerntilkobling via internett.

 

Komplette systemer

Vi har lang erfaring med Co2-varmepumper og har levert slike systemer til næringsmiddelindustri, sykehus og borettslag. Vi prosjekterer og lever komplette anlegg, og bistår deg som kunde med planlegging.

 

 

Last ned produktarket HER.

SuperHeat fra Kuldeteknisk er en vann-vann CO2-varmepumpe