Trane - Isvannssystemer

Aircondition i mange utførelser

Trane isvannssystemer

Vannkjølte kjølesystemer med verdensledende kontrollsystemer

Isvannsanlegg benyttes på mellomstore til større aircondition anlegg.

Anleggene består av isvannsmaskin tilknyttet lukket rørsystem som det sirkulerer vann i. Vannet sirkulerer over isvannsmaskinen og blir nedkjølt for så å sirkulere over fancoils montert i rommene som skal kjøles.

Kuldeteknisk er hovedleverandør for Trane i Nord-Norge. Under finner du et utvalg av Trane´s portefølje. Ta gjerne kontakt for mer informasjon om hvilke produkter og løsninger som kan passe for ditt behov.

Les også mer om fancoils fra Trane her.

Luftkjølte isvannsmaskiner og varmepumper:

Trane Aquastream

 • Maskiner med meget høy effektivitet og lavt støynivå
 • Kan leveres med pumpemodul, buffertank og scroll-kompressorer.
 • Leveres både som varmepumpe og chiller.
 • Vanntemperatur opptil +70oC
 • Kjølekapasitet: 60-470 kw
 • Varmekapasitet: 60-470 kw

Trane CGA 040-115

 • Maskiner tilpasset mindre isvanns- og varmepumpeanlegg.
 • Kan leveres med pumpe og tankmodul.
 • Kjølekapasitet: 14-38 kw
 • Varmekapasitet:16-43

Trane CGAX-CXAX

 • Luftkjølt isvannsmaskin/varmepumpe
 • Kan leveres med frekvensstyrte pumper og buffertank.  
 • Kapasitet: 40-165 kw som isvannsmaskin.
 • Kapasitet: 43-162 kw som varmepumpe.

Trane CXAO

 • Reversibel varmepumpe/isvannsmaskin.
 • Varmepumpen kan leveres med pumper, overhetingsveksler, ekstra lavt støy nivå med mer.
 • Kapasitet: 403-1027 kw som isvannsmaskin
 • Kapasitet: 499-1264 kw som varmepumpe.

Trane Multichiller:

 • Isvannsmaskin/varmepumpe som kan levere kjøling og varme samtidig.
 • Kapasitet: 45-780 kw som isvannsmaskin.
 • Kapasitet: 50-880 kw som varmepumpe.

Vann-vann varmepumper:

Trane CGWH

Trane CGWN/CCUN

Trane RTWF G

Vannkjølte isvannsmaskiner:

Trane CGWH

 • Våre minste vann/vann-serie vannkjølte isvannsmaskiner.
 • Kapasitet: 51-152 kw som isvannsmaskin.
 • Kapasitet: 37-110 kw som varmepumpe.

Trane GVWF

 • Isvannsmaskiner med high-speed-kompressorer (turbo core).
 • Stor kjølekapasitet på liten maskin.
 • Kapasitet: 470-1990 kw som isvannsmaskin.

Trane RTHD

 • Isvannsmaskiner med skruekompressor.
 • Maskinen leveres med frekvensstyrte kompressorer.
 • Kapasitet: 235-980 kw som isvannsmaskin.

Trane RTWD

 • Isvannsmaskiner/varmepumper med skruekompressor.
 • Kapasitet: 231-933 kw som isvannsmaskin.
 • Kapasitet: 260-1071 kw som varmepumpe.

Trane Flex series:     

 • Modulbasert system som kan leveres som varmepumpe og isvannsmaskiner.
 • Små byggemål.
 • Høy effektivitet.
 • Kan leveres med pumpemodul.
 • HSC for vanntemperatur opp til +70oC.
 • Kjølekapasitet:  38-329 kw.
 • Varmekapasitet: 47-354.

Kuldeteknisk er hovedleverandør for Trane i Nord-Norge.