SuperFreeze

Effektiv innfrysing av fisk og andre næringsmidler

SuperFreeze

Fryseanlegg med Co2 som kuldemedium

SuperFreeze fra Kuldeteknisk sørger for effektiv innfrysing av fisk og andre næringsmidler om bord i fiskefartøy eller på land. SuperFreeze er også egnet for større fryselager og andre fryseformål.

 

Systemet er basert på Co2 som kuldemedium, og er designet for drift ved temperaturer ned mot -50 °C, med ytelser fra 50 - 500kW.

SuperFreeze er et pumpesirkulert anlegg og kan kobles til platefrysere, frysetunneler, IQF-frysere og fryselager. Leveres med et svært effektivt varmgass avrimingssystem.

Anleggene leveres som kompakte aggregat, men kan også leveres splittet i to- eller flere enheter. Sjøvannskjølt eller luftkjølt med utendørs gasskjøler.

Leveres komplett ferdig med kontrollsystem, kompressor, kjølere, ventiler, filter, automatikk og ferdig internt kablet. 

Enkel betjening via touchdisplay, og med mulighet for fjernstyring med internett-tilkobling.

Leveres for 3X400V 50Hz som standard, men kan også tilpasses andre strømforsyninger

Fordeler

 • 25 % mer effektiv innfrysing
 • Effektiv avriming
 • Kompakt
 • Lav vedlikeholdskostnad
 • Naturlig kuldemedium
 • Ingen EX krav
 • Brukervennlig

Egenskaper

 • Temperatur ned til -50 °C
 • Varmgassavriming
 • Kontrollsystem med touchdisplay
 • Mulig fjernstyring via internett
 • Kompakt
 • Frekvensregulerte kompressorer

Opsjoner

 • RSW (kombianlegg)
 • Luftkjølt
 • Platefrysere
 • Frysetuneller
 • Varmegjenvinning
 • Gassalarmer
 • Spenning 3x230V

Effektiv innfrysing og avriming

 

Effektiv innfrysing og avriming

 

Opp til 25 % raskere innfrysing med frysetemperatur ned mot -50 °C og effektiv avriming. Erfaring viser at dette har en positiv effekt på fiskekvaliteten.

 

CO2 kuldemedium

Co2

 

CO2 kuldemedium har blitt et stadig mer populært valg for bruk i kuldeanlegg og varmepumper. Dette fordi det i tillegg til å være et naturlig kuldemedium ikke er giftig, og ikke på annen måte farlig ved moderate konsentrasjoner. CO2 har også god ytelse. CO2 egner seg også til høye temperaturløft i varmepumper.

CO2-komponenter er betydelig mer kompakte enn andre alternative kuldemedier som tilfredsstiller tilsvarende kjølekapasitet. Dette gir betydelige besparelser i energi-, drifts- og vedlikeholdskostnader.

Kompakt og brukervennlig

 

Kompakt og brukervennlig

 

Aggregatene leveres ferdig sammenbygd på solid stålramme. Dette medfører rask og effektiv montasje.

Anleggene kan leveres i flere utførelser og tilpasses de enkelte montasjestedene.

Luft- eller vannkjølt

Anleggene kan leveres både luft- og sjøvannskjølt.

Sjøvannskjølt gasskjøler basert på Co2 inn i rørene og sjøvann ut på rørene. Innsatsen er utført i titan og er 100 % korrosjonsfri.

Kontrollsystem

Enkel betjening via LCD display med bakgrunnslys som viser driftsverdier og status. Aggregatet leveres som standard med påmontert styretavle ferdig internt kablet. Automatikk er klargjort for fjerntilkobling via internett.

Komplette leveranser

Vi leverer komplette anlegg med platefryser, tuneller og fryselager.

Vår prosjektavdeling har høy kompetanse, og prosjekterer anlegg som er robuste, med lave driftskostnader, og fremfor alt settes sikkerhet i fremste rekke. Vårt ISO-9001 sertifiserte kvalitetssystem bidrar til dette. Alle anlegg CE-merkes i henhold til PED.

 

 

Last ned produktark HER.

Download English version product sheet HERE.