Service og vedlikehold

Service og vedlikehold

Service satt i system - 24-timers service - vi stenger aldri

Våre kompetente service-teknikere har lang erfaring med industrielle kuldeanlegg, og gir våre kunder best og raskest mulig service.

24-timers vakttelefon: +47 91 65 58 20

 

 

Våre servicebiler er velutrustet med moderne verktøy, kuldemedier og deler slik at vi kan vi gi våre kunder best og raskest mulig service. Vi har vi gode servicesystemer som bidrar til god dokumentasjon på vedlikehold og kontroller. Vi skreddersyr service og vedlikeholdsavtaler til hver enkelt kundes ønsker og behov. 

Fagkompetansen og vårt ISO-9001-sertifiserte kvalitetssystem gir trygghet for kvaliteten på arbeidet som utføres.

 

Vår styrke

  • Service satt i system
  • Kundeweb
  • 24/7 vakttelefon
  • Kompetanse
  • ISO-9001-sertifisert
  • God dekning med flere avdelinger og samarbeidspartnere

 

Kundeweb gir god oversikt

Som kunde hos oss vil du få tilgang til vår kundeweb som gir deg oversikt over alle anlegg/kompressorer med servicehistorikk, kostnadsoversikt og elektronisk dokumentarkiv med all dokumentasjon som vedrører deres anlegg.

 

Kontroll av anlegg

Kontroll av anlegg

Teknisk kontroll av anlegg avhengig av anleggets størrelse og behov. Avhengig av behov utføres en stedlig kontroll av anleggets funksjon, ytelse og tilstand. Alle kontroller dokumenteres.

 

Reparasjoner og overhalinger

Reparasjoner og overhalinger

 

Våre serviceteknikere bistår med alle typer reparasjoner på deres kuldeanlegg. Vi foretar også overhalinger av kompressorer, pumper og ventiler.   

 

Periodisk vedlikehold

Som avtalekunde følger vi opp at periodisk vedlikehold er utført. Vi vet hva det kan koste deg som kunde dersom havarier og uforutsette hendelser skulle oppstå.

 

Olje- og vannprøver

Olje og vannprøver

 

Periodisk kontroll av kompressorens olje- og vanninnhold i kuldemedium.

 

Lovpålagte tilsyn

Lovpålagte tilsyn

 

Det er krav til 1-, 2,5- og 5-års kontroll av ammoniakk-anlegg. Som kunde hos oss vil vi følge anlegget opp slik at du tilfredsstiller myndighetskravene.

 

Revisjon av sikkerhetsventiler

Revisjon av sikkerhetsventiler

 

Full testing og kalibrering av sikkerhetsventiler i henhold til 2,5-års krav.

 

Sikkerhet og HMS

Vi følger opp at all sikkerhetsanordning rundt deres kuldeanlegg er ivaretatt. Om du allerede har gassvarslingsanlegg testes funksjonen av disse. Vi vil også være behjelpelig med å utarbeide HMS-planer og beredskapsplaner.

 

Dokumentering og planer

Vi kan bistå med utarbeidelse av systemskjema og annen dokumentasjon, risikokartlegging og risikovurdering, prosedyrer for drift og vedlikehold og beredskapsplaner.

 

 

Last ned produktarket HER.