SeaCool

Et bærekraftig valg for fremtiden

SeaCool

RSW-anlegg med CO2 som kuldemedium

RSW-anlegg (Refrigerated Sea Water) for nedkjøling av fisk om bord i brønnbåter og fiskefartøy, og for nedkjøling av fisk i mottakstanker. 

Systemet er basert på Co2 som kuldemedium, med ytelser fra 80 - 450 kW. Anleggene er bygget som kompakte aggregat, men kan også leveres med eksternt montert RSW-kjøler.

RSW-anleggene leveres som sjøvannskjølte eller luftkjølte med utendørs gasskjøler, komplett ferdig med kontrollsystem, kompressor, kjølere, ventiler, filter og automatikk, ferdig internt kablet.

Enkel betjening via touchdisplay, og med mulighet for fjernstyring med internett-tilkobling.

Leveres for 3X400V 50Hz som standard, men kan også tilpasses andre strømforsyninger.

Kuldemediefyllingen er liten, og det er ingen risiko for at fordamper skal fryse.

  

Egenskaper

 • Kontrollsystem med touchdisplay
 • Co2 gassalarm påmontert
 • Frekvensomformer kondensatorpumpe
 • Mulig fjernstyring via internett
 • Liten kuldemediefylling
 • Frekvensregulerte kompressorer
 • RSW-kjøler med titan-innsats
 • Kondensator med titan-innsats

Fordeler

 • Kompakt og komplett på ramme
 • Effektiv
 • Brukervennlig
 • Lav vedlikeholdskostnad
 • Naturlig kuldemedium
 • Ingen EX krav
 • Trinnløs regulering
 • Frostsikker 

Opsjoner

 • RSW-pumpe
 • Kondensatorpumpe
 • Inverter RSW-pumpe
 • Radiostyring av RSW pumpe
 • Isolert kjøler
 • Ventilstyring av vannventiler
 • Temperaturlogging
 • Eksternt betjeningsdisplay
 • Varmegjenvinning
 • Spenning 3x230V

 

CO2 kuldemedium

CO2 har blitt et stadig mer populært valg for bruk i industrielle kuldeanlegg. Dette fordi det i tillegg til å være et naturlig kuldemedium ikke er giftig, og ikke på annen måte farlig ved moderate konsentrasjoner. CO2 gir også svært god ytelse.

CO2-komponenter er betydelig mer kompakte enn andre alternative kuldemedier som tilfredsstiller tilsvarende kjølekapasitet. 

Enkel betjening

Enkel betjening via LCD display med bakgrunnslys som viser driftsverdier og status. Automatisk regulering av vanntemperaturen. Aggregatet leveres som standard med påmontert styretavle ferdig internt kablet. Automatikk er klargjort for fjerntilkobling via internett.

 

SeaCool control system

Temperaturlogging og styring

Som opsjon kan anlegget leveres med integrert temperaturlogging og ventilstyring til tankene. Mulighet for betjening av RSW-pumper og levende-fisk-pumper.

Robust og servicevennlig

Aggregatet er designet etter industriell standard med materialer og komponenter som er robust nok til å monteres om bord i en fiskebåt. Selv anlegget er svært kompakt i forhold til ytelsen er det svært service vennlig. Alle komponenter er tilgjengelig fra aggregatets front. Derfor kan aggregatet monteres helt inn til et skott.

Korrosjonsfrie sjøvannsvekslere

RSW-kjøler og gasskjøler er 100 % korrosjonsfri, og sink-anoder ikke er nødvendig.

Rengjøring med eget renseprogram eller med vaskestasjon som rengjør kjølere ved hjelp av varme og ikke giftig vaskemiddel.

RSW-kjøler kan leveres isolert for å unngå kondens.

Komplette leveranser

Vi leverer komplette kjøleanlegg med pumper, ventiler, temperaturlogging og styring. Våre dyktige  teknikere setter anleggene i drift og tester alle funksjoner.

 

Last ned produktark her.

For English version - download product sheet here

Kompakt - effektivt - CO2, et naturlig kuldemedium