Kuldeanlegg til alle formål

Kuldeanlegg til alle formål

Kommersielle kjøle- og fryseanlegg

Vi leverer kommersielle kuldeanlegg til alle formål som komplette kjøle og fryserom til prosesskjøling og ismaskiner.

 

Anleggene tilpasses hver enkelt kundes behov, fra de minste ytelser opp til relativt store anlegg. Typisk leveres denne typen anlegg som direkte ekspansjonsanlegg. De kan også leveres i kombinasjon med et indirekte anlegg hvor glykol eller lake benyttes som sekundært kuldemedie.

Vi leverer kuldeanlegg med alle typer kuldemedier, men generelt anbefaler vi naturlige kuldemedier med liten GWP (Global Warming Potential).

Vi er opptatt av effektiv kjøling/frysing med lavest mulig energiforbruk. Varmegjenvinning er derfor en naturlig del av våre leveranser.

Vi benytter utelukkende kvalitetsmaskiner og komponenter av anerkjente fabrikater.

Anlegg konstrueres etter PED-direktivet (Pressure Equipment Directive), og leveres CE-merket.

Vår styrke

  • Innovativ
  • Kompetent
  • God kapasitet
  • ISO-9001-sertifisert
  • Anerkjente fabrikater
  • Kundetilpasset

Naturlig kuldemedium

Naturlig kuldemedium

Vi anbefaler naturlig kuldemedier med lav GWP.

CO2 har blitt et stadig mer populært valg for bruk i kuldeanlegg. Dette fordi det i tillegg til å være et naturlig kuldemedium ikke er giftig, og ikke på annen måte farlig ved moderate konsentrasjoner. CO2 gir god ytelse og kan fryse med temperaturer under -50 °C.

CO2-komponenter er betydelig mer kompakte enn andre alternative kuldemedier som tilfredsstiller tilsvarende kjølekapasitet. Dette gir betydelige besparelser i energi-, drifts- og vedlikeholdskostnader.

HFO er også er godt alternativ. HFO har lav GWP.

Kjøle- og fryserom

Kjøle- og fryserom

Vi leverer komplette kjøle-, fryserom og produksjonslokaler bygd med kjøle- og fryseelement , med tilhørende dører, porter, glassfronter, hylleinnredninger

Små kuldeanlegg

Små kuldeanlegg

For små kjøle- og fryserom leverer vi enkle luftkjølte utendørs enheter. Disse kan leveres med Co2 eller HFK kuldemedium.

Store kuldeanlegg

Store kuldeanlegg

For større kjøle- og fryserom leverer vi komplette teknisk løsninger med kuldeteknisk anlegg, varmegjenvinning og automatikk. Anleggene leveres med naturlig kuldemedier som Co2.

Veskekjølere / isvannsmaskiner

Veskekjølere isvannsmaskiner

Isvannsmaskiner/veskekjølere for indirekte kjøling. Vi leverer komplette isvannsanlegg til klima og prosess-kjøling. Anleggene kan leveres med utendørs montert luftkjølt anlegg eller innendørs anlegg med tørrkjøler.

Kompakte ismaskiner

Kompakte ismaskiner

Kompakte ismaskiner for isproduksjon opp til 10 tonn/døgn. Ismaskinene kan leveres både luft- og vannkjølt. Leveres som ferdig enheter eller som splitt-enheter med utendørs kondensator.

Varmegjenvinning

Et kuldeanlegg avgir mye energi som kan benyttes til oppvarming og andre formål. Vi skreddersyr systemer etter anleggstype og varmebehov. Varmegjenvinning bidrar til god driftsøkonomi.

Automatikk og overvåking

Automatikk og overvåking kuldeteknologi

Komplette styresystemer for optimal regulering og god driftsøkonomi. Vår automasjonsavdeling skreddersyr automatikk- og overvåkingssystemer til alle formål.

Komplette leveranser

Vår prosjektavdeling har høy kompetanse, og prosjekterer anlegg som er robuste, med lave driftskostnader, og fremfor alt settes sikkerhet i fremste rekke. Vårt ISO-9001 sertifiserte kvalitetssystem bidrar til dette. Alle anlegg CE-merkes i henhold til PED.

 

 

Last ned produktark HER.