Industrielle kjøle- og fryseanlegg med ammoniakk NH3

Ammoniakkanlegg til alle formål

Industrielle kjøle- og fryseanlegg med ammoniakk NH3

Industrielle kjøle- og fryseanlegg med ammoniakk NH3

Vi leverer industrielle ammoniakkanlegg til alle formål - fra ismaskin-anlegg på land, til RSW- og fryseanlegg på båt. 

Anleggene plass-bygges og tilpasses hver enkelt kundes behov, og leveres med ytelser fra typisk 100kW til ubegrenset ytelse. Typisk leveres denne typen anlegg som pumpesirkulert eller selvsirkulasjon. Kan også leveres i kombinasjon med et indirekte anlegg hvor glykol eller lake benyttes som sekundær kuldemedium.

Vi er opptatt av effektiv kjøling/frysing med lavest mulig energiforbruk. Varmegjenvinning er derfor en naturlig del av våre leveranser.

Vi benytter utelukkende kvalitetsmaskiner og komponenter av anerkjente fabrikater.

Anlegg konstrueres etter PED-direktivet (Pressure Equipment Directive), og leveres CE-merket.

 

Vår styrke

  • Innovativ
  • Kompetent
  • God kapasitet
  • ISO-9001-sertifisert
  • Anerkjente fabrikater
  • Kundetilpasset

 

NH3 kuldemedium

NH3 har vært benyttet som kuldemedium svært lenge, og da spesielt på større industrianlegg. De siste årene har bruksområdet blitt utvidet. NH3 brukes nå i langt større grad også i varmepumper, chillere og RSW-anlegg.

Ammoniakk NH3 er det kuldemediet med størst varmekapasitet av alle de vanligste kuldemediene, og har generelt svært gode egenskaper.

Ammoniakk er et naturlig medie med 0 i GWP (Global Warming Potential) og 0 i ODP (Ozone Depletion Potential).

 

Kjøle- og fryselager

 

Kjøle- og fryselager

 

Kuldeanlegg for kjøle- og fryselager. Anlegg for fryselager i alle størrelser typisk med pumpesirkulert system, eller indirekte systemer med glykol/lake som sekundærmedier. Systemene leveres med gode avrimingsløsninger, viftestyring og tilpasset styring for god driftsøkonomi.

 

Innfrysingsanlegg

 

Innfrysingsanlegg

 

Innfrysingsanlegg for innfrysing av fisk og alle typer næringsmidler. Vi leverer innfrysningsanlegg for innfrysing i frysetunnel, platefrysere eller IQF-fryser (gyro/band).

 

Isproduksjonsanlegg

Isproduksjonsanlegg

 

Anleggene leveres i hovedsak med to hovedprinsipper når det gjelder is-type. Skjell-is med trommel-ismaskin eller plate-is fra plate-ismaskiner. Skjell-is er relativt tynn og holder lav temperatur.

 

RSW-anlegg og veskekjølere

RSW-anlegg (Refrigerated Sea Water) for nedkjøling av fisk om bord i brønnbåter og fiskefartøy, og for nedkjøling av fisk i mottakstanker ved oppdrettsanlegg. RSW-anlegg kan integreres i fryseanlegg. Vi leverer også veskekjølere til andre formål.

 

Varmepumper

 

Varmepumper

 

 

Industrielle varmepumper med ammoniakk som kan levere vanntemperaturer helt opp til 90°C. Varmepumpene har god virkningsgrad og anleggene leveres som fabrikkbygde kompakte enheter eller plassbygde kundetilpassede enheter.

 

Varmegjenvinning

Et kuldeanlegg avgir mye energi som kan benyttes til oppvarming og andre formål. Vi skreddersyr systemer etter anleggstype og varmebehov. Varmegjenvinning bidrar til god driftsøkonomi.

 

Automatikk og overvåking

Automatikk og overvåking

 

Komplette PLS-baserte styresystemer for optimal regulering og god driftsøkonomi.

Vår automatikkavdeling skreddersyr automatikk og overvåkingssystemer til alle formål.

 

Komplette leveranser

Vår prosjektavdeling har høy kompetanse og prosjekterer anlegg som er robust, med lave driftskostnader og fremfor alt settes sikkerhet i fremste rekke. Vårt ISO-9001 sertifiserte kvalitetssystem bidrar til dette. Alle anlegg CE-merkes i henhold til PED.

 

 

Last ned produktarket HER.

Download English product sheet HERE.