Automatikk og overvåking

Store energibesparelser

Automatikk og overvåking

Skreddersydde løsninger for automatisering og overvåking av kuldeanlegg, varmegjenvinning og andre prosesser.

Vi leverer styresystemer for mindre og større anlegg, og prosesser. Med høy kompetanse og et mangfold av produkter kan vi tilpasse en optimal løsning til alle formål. 

Vår automatikkavdeling har kompetanse på en rekke styre- og overvåkings systemer. Vi tilbyr alltid den mest fordelaktige løsning med utgangspunkt i pris og funksjon.

Vi kan levere automatikk til nye anlegg, samt modernisering og automatisering av gamle anlegg.

Overvåking og fjernstyring er også en naturlig del av våre løsninger. Her kan vi tilpasse flere løsninger fra enkel SMS-varsling til mer avanserte løsninger med mulighet for fjernstyring over internett.

Vi benytter utelukkende kvalitetsmaskiner og komponenter av anerkjente fabrikater.

Vår styrke:

  • Innovativ
  • Kompetent
  • God kapasitet
  • ISO-9001-sertifisert
  • Anerkjente fabrikater
  • Kundetilpasset
  • Brukervennlig

Fordeler med automatisering

Det er flere opplagte fordeler til å automatisere kuldeanlegg og andre prosesser.

Kuldeanlegg bruker mye energi. I næringsmiddel industri og dagligvare butikker utgjør energiforbruket til kuldeanlegget ofte rundt 50 % av totalt forbruk. Optimal regulering og automatiserte funksjoner gir som regel store energibesparelser. Reduksjon av driftstid og påfølgende reduserte vedlikeholdskostnader er også en effekt av automatiserte anlegg.

Moderne styresystemer og overvåking øker oppetid og reduserer risiko for driftsstans. Ved en eventuell driftstans varsles driftspersonell umiddelbart.

PLS-systemer

PLS-systemer 

Med Siemens PLS får du komponenter som passer til alle typer styringsoppgaver, kommunikasjon og betjening. Kompatibiliteten mellom tidligere og nye systemer gjør at du kan føle deg trygg på systemenes levetid.

Vår automatikkavdeling skreddersyr automatikk og overvåking systemer til alle formål.

Betjeningspaneler

Betjeningspaneler

Med trykkfølsomme betjeningspaneler oppnår man brukervennlig og informative betjening av anlegget. Betjeningsskjermene leveres i flere størrelser, fra små skjermer med pre-definerte knapper, til store touch-skjermer.

Grafisk betjening

Grafisk betjening

Vi vektlegger brukervennlighet i våre systemer. Vi designer derfor betjeningspanelene på en slik måte at man starter med et enkelt grensesnitt som er enkelt, hvor en kan gå inn på et høyere detaljnivå om det er ønskelig.

Vi vektlegger også integrasjon mot andre systemer for betjening via ett punkt.

Regulatorer til alle formål

Regulatorer til alle formål

Vi fører et stort sortiment av regulatorer fra Danfoss, Carell, eliwell og andre leverandører som kan benyttes til enklere reguleringsoppgaver. Benyttes typisk til mindre kuldeanlegg, varmegjenvinning og andre enklere prosesser. Enkelte regulatorer kan også kommunisere med annet utstyr.

SD-anlegg

SD-anlegg

SD-anlegg for store eller mindre anlegg. For å optimalisere og overvåke anlegg på en god og oversiktlig måte, er man avhengig av et SD-anlegg for sentral driftsovervåking. Vi leverer skreddersydde SD-anlegg med mulighet for fjernovervåking.

IWMAC – web-basert overvåking

Med IWMAC som SD-anlegg har du IK-mat rapportering og avvikshåndtering som gir deg full kontroll. Skulle noe unormalt skje slik at temperatur overskrider IK-matforskriftene, vil du bli varslet. Når mattilsynet kommer på besøk er all data lagret med historie. 

Komplette leveranser

Vi leverer komplette styresystemer med elektriske tavler, prosjektering og programmering.

Vår automatikkavdeling skreddersyr automatikk og overvåkingssystemer til alle formål.

Last ned produktark her.