Aircondition - Splitt og multisplitt-systemer

Luft-luft varmepumper og aircondition

Aircondition - Splitt og multisplitt-systemer

Splitt og multisplitt-systemer

Splitt-systemer

  • Mini splitt-systemer benyttes for mindre airconditionanlegg med kjølebehov fra 3 til 30kw.
  • Disse anleggene er enkle, og består av én inne- og én utedel som monteres sammen på anlegget

Multisplitt-systemer

  • Multisplitt-systemer benyttes for mindre til mellomstore airconditionanlegg med kjølebehov fra 10 til 100kw.
  • Disse anleggene består av flere innedeler med felles utedel som knyttes sammen med rørsystem.

Luft-luft varmepumper og aircondition