Sponsorprogram

Retningslinjer for sponsing fra Kuldeteknisk

En ekstra verdi for lokalsamfunnet

Kuldeteknisk ønsker å støtte lokalsamfunnet i nærheten av våre avdelinger. Vi ønsker at en del av vår verdiskapning skal gå tilbake til samfunnet hvor frivillighetsånden er sterkt forankret.

Gjennom sponsorprogrammet vil Kuldeteknisk samarbeide med mottakerne av sponsormidlene. Sponsorprogrammet skal styrke mottakernes kjennskap til Kuldeteknisk sin virksomhet. Du finner våre avdelinger her.

 

Hvem kan få støtte

  • Frivillige organisasjoner som bidrar til lokalsamfunnet
  • Lag og foreninger som driver kultur-, fritids-, og idrettsaktiviteter, og da særlig rettet mot barn og unge
  • Andre samfunnsnyttige tiltak for barn og unge
  • Enkeltindivider sponses normalt ikke

 

Hva kan vi sponse

  • Innkjøp av idrettsutstyr eller annet materiell som kommer barn og ungdom i nærmiljøet til gode
  • Tilskudd til aktivitetsarrangement (kultur, fritid og idrett) som kommer barn og ungdom i nærmiljøet til gode
  • Tilskudd til andre tiltak for barn og unge i nærmiljøet

 

Krav og forpliktelser  

  • Sponsormidler skal kommer fellesskapet til gode
  • Alle organisasjoner som sponses av Kuldeteknisk inngår en sponsoravtale. I avtalen skal det spesifiseres sponsorbeløp og hvordan Kuldeteknisk får gjenytelser.

 

Beløp

  • Man kan søke om inntil kr. 10.000,- og de fleste tildelinger ligger mellom 2.000,- og 5.000,-.

 

Søknad og behandlingstid

Sponsormidlene deles ut to ganger i året, med søknadsfrist 1. april og 1. september. Behandlingstid er normalt en måned.

Søknad sendes til Liv Mona Arntzen på e-post liv@kuldeteknisk.no