Miljø

Miljøvennlige klima- og varmeløsninger

Bærekraftig

Norge er preget av en kald og vill natur. Dette ønsker vi å ta vare på gjennom utvikling og leveranse av energi-effektive og miljøvennlige løsninger.

Vårt overordnede mål er å levere anlegg som har minst mulig negativ innvirkning på miljøet. 

Naturlige kuldemedier 

Vi er i dag en ledende leverandør av kuldeanlegg og varmepumper med naturlige kuldemedier. Vi benytter ikke bare CO2 i våre anlegg, men blir ofte titulert som patrioter for CO2. Sammenlignet med andre gasser er CO2 et svært naturlig, robust, veltestet og miljøvennlig kuldemedium.  

Energioptimalisering 

Med vårt fokus på energiforbruk og varmegjenvinning sparer vi ikke bare miljøet, men også våre kunder for unødvendige høye energiutgifter. Vi sørger for at kunden til en hver tid kan tilpasse energiforbruket til kjølebehovet. 

Miljøfyrtårn 

I 2010 ble vi som første bedrift innen vår bransje sertifisert som Miljøfyrtårn. Som Miljøfyrtårn-bedrift skal vi bidra til utvikling av miljøvennlige bærekraftige anlegg, og fokusere på minst mulig miljøbelastning i all vår virksomhet. 

Vi har satt oss følgende miljømål:

  • 70 prosent av alle leverte anlegg skal benytte naturlige kuldemedier
  • 0 utslipp av klimagasser til miljøet
  • 3 nye miljøbesparende tiltakspunkt til årlig forbedring