2013 – 2016

Stor oppmerksomhet fra kystfiskeflåten

2013 – 2016

  • Stor leverandør av industrielle kuldeanlegg med Co2 og ammoniakk
  • Levering av verdens første Co2 transkritiske innfrysingsanlegg om bord i fiskebåt
  • Flere utviklingsprosjekter innenfor marine og industri
  • Etablering av avdeling i Narvik 
  • Miljøministere fra Norge og Singapore vil høre om verdien av perfekt temperatur

I 2013 fortsatte produktutviklingen med Co2-varmepumper, en ny avdeling ble etablert i Narvik, og selskapet passerte til sammen 50 ansatte.  

Det året ble Kuldeteknisk kåret til vinner av EY Entrepreneur Of The Year, region Nord. EY Entrepreneur OfThe Year er verdens største vekstskaperprogram med kåringer i over 60 land. I begrunnelsen til juryen ble det sagt at vekstskaperne har vært tro mot virksomhetens forretningsmodell siden oppstarten, og at produktutvikling og innovasjon som bærebjelker har gitt gode økonomiske resultater, og muliggjort unike tjenesteleveranser før konkurrentene.  

I løpet av 2014 leverte Kuldeteknisk verdens største transkritiske Co2 varmepumpe for tappevannsoppvarming til Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).  

En annen stor og krevende kunde i 2014 far Lerøy Aurora, som er et av produksjonsselskapene i Lerøy Seafood Group. Leveransen gikk på energiledelse og rådgiving, samt leveranser av energibesparende systemer som varmepumper. 

På grunn av sin negative innvirkning på ozonlaget ble det i Norge fra 1. januar 2015 forbudt å etterfylle kuldeanlegg med kuldemediet R22. I søken etter alternativer har CO2 av mange blitt sett på som et svært miljøvennlig valg. 

I 2014 ble den første kontrakten på transkritisk fryseri for marine-segmentet inngått. I løpet av 2014 og 2015 bygget og prøvde Kuldeteknisk ut et fullskala pilotanlegg hvor CO2 er benyttet som kuldemedium om bord i frysetråleren MTr. ”Roaldnes for Nordic wildfish. Anlegget har blitt ekstra godt instrumentert, og driftsdata er analysert kontinuerlig under uttesting ved kai i 2014, og ved full drift og fiske siden mars 2015. 

Fiskeridirektoratets Miljøpris gikk til Nordic wildfish

Prosjektet er det første Co2 transkritiske innfrysingsanlegget i verden, og har fått stor oppmerksomhet fra kystfiskeflåten, spesielt på grunn av at innfrysningskapasiteten har økt med 25 prosent. Rederiet har oppnådd betydelige gevinster i form av forbedret kvalitet på fisken, reduserte utslipp av skadelige gasser til miljøet, forbedret driftsøkonomi, samt plassbesparelser på grunn av økt innfrysningskapasitet.

Alle vil høre om verdien av perfekt temperatur

Fredag 7. oktober 2016 besøkte den norske klima- og miljøministeren Vidar Helgesen Kuldeteknisk i Tromsø. Tre arbeidsdager etter fikk Kuldeteknisk besøk av en delegasjon fra regjeringen i Singapore, med ministeren for miljø- og vannressurser, Mr. Masagos Zulkifli, i spissen. Les mer om besøkene

Kuldeteknisk leverte nytt Co2 RSW-anlegg (Refrigerated Sea Water) til Nordsild Havfiskes ”Nordsild” i 2015.