2010 – 2012

Dedikert utviklingsavdeling

2010 – 2012

  • Dedikert utviklingsavdeling
  • Satsing på industri og marine
  • Levering av verdens første Co2 RSW-anlegg til fiskebåt
  • Stor leverandør av Co2-kuldeanlegg til dagligvare
  • Etablering av avdeling i Harstad 

2010 og 2011 var to viktige år for Kuldeteknisk med tanke på utvikling av kjøleteknologi med Co2 som kuldemedium, noe som blant annet resulterte i Varmepumpeprisen 2013 i fra Norsk Varmepumpeforening til Kuldeteknisk og kunden Tveita Borettslag. 

I 2010 utviklet Kuldeteknisk Norges første og største installasjon av tappevannsoppvarming med Co2 varmepumper til Tveita Borettslag i Oslo. Borettslaget er blant de største i landet med mer enn 800 leiligheter, og dette var ett av flere energitiltak som til sammen halverte energiforbruket i borettslaget.  

Under utdelingen av varmepumpeprisen i 2013 takket Ole Morten Øversjøen for prisen på vegne av borettslaget: 

– Dette er veldig hyggelig for oss; vi har hatt store utfordringer de siste årene. Tidligere brukte vi fossilt brennstoff – tungolje, med et forbruk på ca. 14 million kWh i året. Nå er vi nede i 4,5 millioner kWh i året. 

Øversjøen fortalte at når alle ENØK-tiltakene er gjennomført, vil Tveita Borettslag hvert år spare om lag ni millioner kilowattimer og seks millioner kroner. Totalt investerer borettslaget 31 millioner kroner i tiltak, og hele investeringen vil bli tilbakebetalt i løpet av fem år.  

I 2011 leverte Kuldeteknisk verdens første RSW-anlegg med Co2 som kuldemedium for nedkjøling av sjøvann om bord i en snurper. Dette er et svært miljøvennlig alternativ for kuldemedium, og i dette prosjektet høstet selskapet erfaringer blant annet fra utvikling av transkritiske Co2-anlegg for kunder innen landbasert industri 

I 2011 økte volumet videre med flere industrikontrakter, og i 2012 var organisasjonen vokst til 40 ansatte.  

I 2010 utviklet Kuldeteknisk Norges første og største installasjon av tappevannsoppvarming med Co2 varmepumper til Tveita Borettslag i Oslo.