2007 - 2009

Norges første kommersielle transkritiske Co2-anlegg

2007 – 2009

  • Levering av første transkritisk Co2-anlegg til dagligvare
  • Større satsing på naturlig kuldemedier, spesielt Co2 
  • Levering av Co2 transkritisk varmepumpe for tappevannsoppvarming
  • Etablering av avdeling i Lødingen  

I 2007 var Kuldeteknisk klar med Norges første kommersielle transkritiske Co2-anlegg, og grunnlaget var lagt for en videre satsing på naturlige kuldemedier som Co2. 

Det året utviklet og leverte selskapet et tørkeanlegg for matvareproduksjon, en stor leveranse med høy kompleksitet. 

På jobb med en av kuldemontørene i Kuldeteknisk (foto: Lundblad Media).