2003 - 2006

Starten

2003 – 2006

  • Første hele driftsår 2004  
  • Etablering av gode systemer  
  • Utvikling av egen kundeweb 
  • Flere store jobber innenfor dagligvare-kjøling 
  • Etablering av avdeling på Finnsnes

Med seks ansatte i sitt første hele driftsår i 2004 oppnådde Kuldeteknisk en omsetning på nærmere 20 millioner kroner. Det året leverte selskapet Norges første Co2 kuldeanlegg med energigjenvinning til alle de store dagligvarevarekjedene i Norge som Coop, Rema, Norgesgruppen og Ica.  

I 2004 leverte Kuldeteknisk også klima- og kjøleanlegg for bygg blant annet til Kongsberg, Svalsat, Statsbygg og Forsvarsbygg, samt varmepumpesystemer til smoltanlegg og til oppvarming av bygg.  

Kuldeteknisk var tidlig ute med å involvere kundene i sine egne forretningssystemer, og i 2005 ble Kundeweb etablert hvor kundene fikk tilgang til driftslogg over utførte serviceoppdrag med innsyn direkte inn i økonomisystemet. Her fikk kontraktskundene mulighet til å holde oversikt over kostnader og dokumentasjon.  

I 2005 var 30 service-avtaler inngått, og i 2006 var det første subkritiske Co2-anlegget klart for levering.

Kuldeteknisk ble etablert i Tromsø i 2003.