Fagkunnskap og kvalitet

Et mål om å være en attraktiv og trivelig arbeidsplass

Dedikert

Våre medarbeidere er kompetente og dedikerte, hvorav de fleste stadig er ute hos kundene. Vi ønsker å utgjøre en forskjell for våre kunder og for miljøet. Sammen skaper vi solide og unike resultater. 

Vi ønsker å trekke til oss de flinkeste , og har satt oss som mål å være en attraktiv og trivelig arbeidsplass hvor sikkerhet og miljø er likestilt med økonomiske resultater.  

Kunnskap 

Kompetanse er en plattform som gjør det lettere å tilegne seg andres erfaring. Derfor stiller vi store krav til dokumentert faglig kunnskap hos våre medarbeidere på alle nivå.  

Relevant 

Alle våre teknikere og montører har relevant teknisk utdannelse og den fagkunnskap som kreves for å utføre sine arbeidsoppgaver. I Kuldeteknisk har vi medarbeidere med lang erfaring og høy teknisk kompetanse på sivilingeniør- og doktorgradsnivå. De fleste har også fagbrev som kuldemontør.  

Fagkompetansen og vårt sertifiserte kvalitetssystem gir trygghet for kvaliteten på arbeidet som utføres.