Kuldeteknisk er en av landets største entreprenører innen kuldetekniske løsninger. Vår visjon er å være ledende på bærekraftig temperaturhåndtering, og vi ser på oss selv som det mest kompetente og dedikerte kuldetekniske fagmiljøet i Norge.

Vi utvikler og leverer anlegg og tjenester som tilfredsstiller våre kunders behov for rett temperatur.  

En ekstra verdi for kundene og miljøet 

Våre miljøvennlige løsninger skal bidra til redusert energiforbruk og økt lønnsomhet. Kuldeteknisk leverer service og tjenester som ivaretar kundens verdier og miljøet på en trygg måte. 

Landsdekkende 

Vi er en landsdekkende leverandør av teknologi og rådgivning innen energibehandling. Våre medarbeidere har lang erfaring innen forskning- og utvikling, prosjektering, installasjon og service av kuldetekniske anlegg, og yter våre kunder den beste service og oppfølging. 

Trygghet 

Vi strever alltid etter å levere perfekt resultat, gjerne mer enn kunden forventer. Vi lar ikke små detaljer gå på bekostning av gode og langvarige kundeforhold. Du kan være trygg på at vi bestandig rydder opp etter oss. 

Våre verdier 

  • Nyskapende
  • Bærekraftig  
  • Dedikert  
  • Solid  
  • Kunden i fokus  
  • Attraktiv og trivelig arbeidsplass

Kuldeteknisk ble stiftet i 2003 av Tor Vangberg og Frode Berg. I fellesskap med fire andre tidligere kolleger ble de enige om å starte selskapet. Siden den gangen har Kuldeteknisk vært en pionér på utvikling av miljøvennlig kjøleteknologi.

Våre godkjenninger og sertifiseringer gir oss mulighet til å prosjektere og levere alle typer anlegg til våre kunder – uansett størrelse og omfang. Dette omfatter alt fra design og prosjektering, til konstruksjon og installasjon. 

Våre medarbeidere er kompetente og dedikerte, hvorav de fleste stadig er ute hos kundene. Vi ønsker å utgjøre en forskjell for våre kunder og for miljøet. Sammen skaper vi solide og unike resultater. 

Norge er preget av en kald og vill natur. Dette ønsker vi å ta vare på gjennom utvikling og leveranse av energi-effektive og miljøvennlige løsninger.

Vi er trofaste mot våre verdier. Derfor er forskning og utvikling (FoU) en naturlig og kontinuerlig del av vår virksomhet.

Kuldeteknisk ønsker å støtte lokalsamfunnet i nærheten av våre avdelinger. Vi ønsker at en del av vår verdiskapning skal gå tilbake til samfunnet hvor frivillighetsånden er sterkt forankret.