Unngå unødige tap ved nedfasing av klimagasser

EUs F-gassforordning

Unngå unødige tap ved nedfasing av klimagasser

Strengere myndighetskrav skal redusere utslipp og bruk av klimagasser. Dette vil medføre økte priser på kuldemedier som faller under betegnelsen klimagasser, samt økte kostnader knyttet til lekkasjekontroll og service på tekniske anlegg som benytter slike kuldemedier.

- Dette gjelder spesielt våre kunder som benytter kuldemediene R22, R404a, R507 og R134a, men vi tilbyr alle våre kunder å få kartlagt og vurdert sine anlegg nå i en tidlig fase. Om nødvendig vil vi foreslå og gjennomføre løsninger som kan spare kundene for unødig arbeid, kostnader og ikke minst miljøutslipp, sier Martin Schjølberg, administrerende direktør i Kuldeteknisk.

Redusere med to tredjedeler

Norge har gjennom EØS-avtalen forpliktet seg til å redusere mengden skadelige klimagasser. Dette er regulert gjennom EU sin F-gassforordning, som har som formål å redusere utslippene og bruk av klimagasser med to tredjedeler innen 2030. Dette vil kunne ha praktiske og økonomiske konsekvenser for alle eiere og brukere av kuldeanlegg og varmepumper.

Mer miljøvennlig

- I utgangspunktet anbefaler vi alle våre kunder å gå for mer miljøvennlige kuldemedier som for eksempel CO2, moderne og energieffektive løsninger med lang levetid, samt å forebygge uønskede miljøutslipp. Med opptrappingen av EUs F-gassforordning og nedfasingen av klimagasser, er dette mer aktuelt enn noen gang, sier Schjølberg.

Naturlige kuldemedier billigere i drift

Han sier at Kuldeteknisk er en ledende leverandør av kuldeanlegg og varmepumper med naturlige kuldemedier.

- Vi benytter ikke bare CO2 i våre anlegg, men blir ofte titulert som patrioter for CO2. Sammenlignet med andre gasser er CO2 et svært naturlig, robust, veltestet og miljøvennlig kuldemedium. Avhengig av type anlegg er CO2 rimeligere i drift, og ved bruk av CO2 som kuldemedium er anlegget ikke omfattet av krav om lekkasjeservicer. Med F-gasser må en gjennomføre flere sertifiserte kontroller i løpet av året, forteller han.

Ammoniakk (NH3) er også et miljøvennlig og naturlig kuldemedium, og kan være best egnet på enkelte typer anlegg.

Ta kontakt

Martin Schjølberg anbefaler at kunder som har kuldeanlegg og varmepumper med kuldemediene R22, R404a, R507 og R134a, eller om en er i tvil om hvilke kuldemedium som benyttes, tar kontakt så snart som mulig slik at Kuldeteknisk kan gjøre en vurdering av anleggene og foreslå løsninger som kan løse problemstillingene på sikt – før alle delene av forordningen trer i kraft.

Les mer:

På bildet: Kuldetekniker Alexander Fjelde og lærling kuldetekniker Lars Iversen i Kuldeteknisk. Foto: Marius Fiskum.