Tilbyr perfekt temperatur til sjømatmarkedet

Les mer om hvorfor Kuldeteknisk og FrioNordica går sammen i Perfect Temperature Group

Tilbyr perfekt temperatur til sjømatmarkedet

- Vi bygger en sterk teknologigruppe som understøtter veksten i norsk sjømatnæring. Sammen gjør vi næringen i stand til å levere kvaliteten det globale sjømatmarkedet etterspør, sier fungerende konsernsjef i Perfect Temperature Group (PTG), Anders Høifødt. 

Gründerne bak Kuldeteknisk og FrioNordica er med videre i det nye konsernet sammen med Nord Kapitalforvaltning som majoritetsaksjonær. 

Selskapene utvikler bærekraftig kjøle-, fryse og tineteknologi som gjør fiskerinæringen i stand til å bevare fiskens opprinnelige kvalitet fra den hales om bord i båten, til den ligger på fatet til forbrukeren. 

- Bransjen har behov for å bygge større og sterkere leverandørgrupper. Vi blir en komplett leverandør med kompetanse og produktportefølje få av konkurrentene kan matche. Vi har samlet de beste folkene, sier Høifødt. 

Tar med kompetansen 

FrioNordica er landets ledende leverandør av kjøleteknologi til maritimt bruk, og utvikler og produserer is-produksjonsanlegg, RSW-anlegg (Refrigerated Sea Water) og varmepumper til oppdretts- og fiskeindustrien i Norge, Europa og Sør-Amerika. I høst ble de en del av PTG. 

- Vi ser frem til å bli med i et enda større kompetansemiljø. Sammen har vi en produktportefølje som dekker tilnærmet hele spekteret, sier de to gründerne Per Johansen og Per R. Samuelsen. 

Fra starten i 1983 har FrioNordica utviklet seg til et industrieventyr med sterk vekst og en solid posisjon både nasjonalt og internasjonalt. Hovedkontoret ligger i Malmefjorden ved Molde, med avdeling i Grimstad og datterselskap i Chile. 

FrioNordica en del av Perfect Temperature Group

Moderne produksjonsfasiliteter i Malmefjorden: Fra venstre; Anders Høifødt i Perfect Temperature Group, Ketil Røberg og Per Johansen i FrioNordica utenfor lokalene til FrioNordica utenfor Molde.

- Vi har rendyrket teknologien for anvendelse på fisk. Vi har også jobbet mye internt med å effektivisere og gjøre ting enklere, raskere og mer rasjonelt. Det har vært våre viktigste suksessfaktorer, sier Per Johansen. 

- Jeg har aldri vært borti en så spennende situasjon som nå. Vi har levd i skyggen av oljen i alle år, men i dag er alt annerledes.  får vi de beste hodene inn i virksomheten, sier Per Samuelsen. 

Forskning og utvikling 

Tromsøselskapet Kuldeteknisk ble grunnlagt i 2004 av Frode Berg og Tor Vangberg, og basert på egenutviklede kjøleløsninger til fiskeri, næringsmiddelindustri, dagligvarebransjen og bygg har selskapet hatt en betydelig vekst. Selskapet har fått mye oppmerksomhet for å ha utviklet fryseteknologi som er 25 prosent mer effektiv enn tradisjonelle løsninger.  

- Vi har alltid satset tungt på forskning og utvikling, og det er også bærebjelken i vår vekststrategi fremover. Gjennom PTG fortsetter vi utviklingen og løfter oss til neste nivå, sier Frode Berg. 

Posisjonert mot oppdrett 

- Sammen posisjonerer vi oss for et stadig voksende oppdrettsmarked. Vi vet det blir flere landbaserte anlegg – både for smolt og slakteferdig fisk. Energi er en betydelig råvare for landbasert oppdrett, og vår samlede ekspertise på energieffektivisering vil bidra til minimalt energiforbruk, sier Berg. 

Per Samuelsen FrioNordica

Per Samuelsen (bildet over) forteller at FrioNordicas største marked til nå har vært RSW-systemer, og at de har levert om lag 500 slike sjøvanns kjøleanlegg. 

- Når fisken pumpes om bord i båten får de nærmest kuldesjokk når de kommer ned i tankene. Dette gjøres for å oppnå maksimal kvalitet på fisken. Den samme teknologien brukes i brønnbåter som transporterer levende laks, og i slaktebåter. En ny anvendelse er i forbindelse med lusebekjempelse, avslutter Per Samuelsen.

Fra venstre: Anders Høifødt (Perfect Temperature Group og Nord Kapitalforvaltning), gründerne Per R. Samuelsen og Per Johansen i FrioNordica, og til høyre; Frode Berg teknisk leder og en av gründerne i Kuldeteknisk.