SuperFreeze levert fra Kuldeteknisk til Arctic Filet

"Med dette kuldeanlegget har vi vektlagt at alle energiressurser skal utnyttes"

Fiskeriminister Per Sandberg med tommelen opp for SuperFreeze

Arctic Filet sitt nye innfrysingsanlegg i Torsken på Senja ble åpnet av Fiskeriminister Per Sandberg, i dag fredag 4. november 2016. Arctic Filet har bygd ut sin filetfabrikk og investert i nytt produksjonsutstyr med SuperFreeze CO2-kuldeanlegg fra Kuldeteknisk.

Det nye fryseanlegget til Arctic Filet har en innfrysningskapasitet på 50 tonn laksefilet per døgn fordelt på to frysetuneller, og et fryselager på om lag 500 kvadratmeter. Også selve tunneldesignet er innovativt og inspirert av klippfisktørkeri. 

-  Dette er et resultat av et tett samarbeid om utvikling og innovasjon mellom oss og Arctic Filet. Med dette kuldeanlegget har vi vektlagt at alle energiressurser skal utnyttes, sier Frode Berg som er teknisk leder i Kuldeteknisk. 

Åpnet miljøvennlig og effektivt fryseri: Se og hør intervjuer fra åpningen i video fra Folketbladet TV.

Martin Corneliussen fra Kuldeteknisk har vært prosjektleder for Arctic Filet sitt nye fryseanlegg.

Anlegget skal benyttes til hurtig innfrysing av laksefilet fra filetfabrikken til Arctic Filet. Fabrikken ligger like ved siden av Wilsgård Fiskeoppdrett sitt slakteri som leverer råstoff til filetfabrikken.

På denne måten kan Arctic Filet produsere filet av blodfersk laks, og hurtigfryse den med SuperFreeze-systemet. Raskere innfrysningstid har en positiv effekt på fiskekvaliteten, og på denne måten leveres laksefilet med topp kvalitet. 

Les mer om SuperFreeze.

I en presentasjon for ministeren og andre gjester fortalte Frode Berg om effektiviteten til anlegget, og at SuperFreeze er en miljøvennlig, effektiv og kostnadsbesparende fryseteknologi. 

Fiskeriminister Per Sandberg følger godt med når Frode Berg fra Kuldeteknisk forteller om SuperFreeze anlegget. Sandberg skyter inn på slutten:

- Dette er fantastisk! Lurer bare på en ting. Hvorfor har dere ikke gjort dette før?

Artikkel i Nordlys om fiskeriministerens åpning av anlegget.

- Med Superfreeze forventer vi at Arctic Filet vil kunne redusere innfrysningstiden med 25 prosent, og dermed øke innfrysningskapasiteten tilsvarende. I tillegg til økt frysekapasitet og bedre produktkvalitet som følge av raskere innfrysing, gir dette også miljøgevinster og forbedret driftsøkonomi, sier Berg. 

Systemet skal gjenvinne all overskuddsenergi til oppvarming av varmtvann, oppvarming av bygg, samt tining av alle lasteramper foran bygget.

Under presentasjonen fremhevet Frode Berg at anlegget ikke representerer noen miljøskade da det benyttes CO2 som kuldemediegass i anlegget, som er industriavfall fra andre prosesser. 

- At fiskerinæringen som tar i bruk CO2-teknologi driver med CO2 lagring må man vel kunne kalle for en bærekraftig næring, avslutter Frode Berg før fiskeriminister Per Sandberg skyter inn på slutten:

- Dette er fantastisk! Lurer bare på en ting. Hvorfor har dere ikke gjort dette før?

Martin Corneliussen (fra venstre), fiskeriminister Per Sandberg og Frode Berg. 

 

 

Fiskeriminister Per Sandberg med tommelen opp for Arctic Filet sitt nye innfrysingsanlegg i Torsken på Senja. – De øker kvaliteten på sjømaten, sier fiskeriministeren.