Sikrer unik kvalitet til fiskeelskere internasjonalt

Bærekraftig og fremtidsrettet utvikling

Sikrer unik kvalitet til fiskeelskere internasjonalt

Tromsøselskapet Kuldeteknisk har i samarbeid med Nordic wildfish fra Valderøy i Giske kommune utviklet en miljøvennlig, effektiv og kostnadsbesparende fryseteknologi som gir forbrukere internasjonalt tilgang til sjømat av aller høyeste kvalitet – året rundt.

De to selskapene deler nå sine resultater og erfaringer fra pilotanlegget om bord i frysetråleren MTr. ”Roaldnes”.

Frode Berg, som er teknisk leder og en av gründerne i Kuldeteknisk, sier at forskning og utvikling er en naturlig del av selskapets virksomhet, og at de har et velfungerende og produktivt samarbeid med forskningsmiljøer i Norge.

Frode Berg, teknisk sjef i Kuldeteknisk

 

Frode Berg, teknisk leder i Kuldeteknisk.

– Målet er en bærekraftig og fremtidsrettet utvikling innen våre fagfelter. Vi tror blant annet at betydningen av frossen fisk – og kvaliteten på dette, blir svært viktig for en bærekraftig matproduksjon i fremtiden, sier han.

Kuldeteknisk har hatt store forventninger til resultatet av prosjektet, både med tanke på kvalitetseffekter, og de mer praktiske og økonomiske gevinstene ved teknologien.

– Vi har vært svært spente. Nå føler vi oss trygge på at Nordic wildfish vil sette en standard for fremtidig kvalitet på fisk med dette pilotanlegget, sier Frode Berg.

Daglig leder Tore Roaldsnes i Nordic wildfish sier at hovedmotivasjonen for utviklingsprosjektet har vært en forventning til økt frysekapasitet og bedre produktkvalitet som følge av raskere innfrysing. Miljøgevinster, forbedret driftsøkonomi, og økt sikkerhet for mannskapet om bord har også vært viktig. Roaldsnes bekrefter at forventningene er mer enn innfridd.

– Fiskerinæringen er med dette i stand til å levere et topp produkt hele året. Resultatet er at forbrukerne når som helst kan spise fisk av aller høyeste kvalitet, sier Roaldsnes.

Han mener frossen fisk håndtert på rette måten kan være et bedre produkt enn mye av det som omtales som fersk fisk.

– Vi i sjømatnæringen har nok oss selv å takke for å holde liv i myten om ferskfisk. Dette har holdt frossenfisken nede, men ferskfisk er ikke nødvendigvis ”fersk”, den er bare ikke fryst. Som all annen fersk mat påvirkes kvaliteten av hvor lenge fisken har vært lagret på kjøling, og hvilke andre ytre påvirkninger den har blitt utsatt for på veien til matfatet.

– Det er selvfølgelig også fare for kvalitetstap under innfrysning og opptining, men poenget er at dette har vi langt på vei løst i samarbeid med Kuldeteknisk. Med den nye innfrysningsteknologien er vi i stand til å levere fisk tilnærmet uten kvalitetstap fra den blir halt om bord i båten, til den gjøres klar for salg over disk, sier Tore Roaldsnes.

Ved å redusere innfrysningstiden med 25 prosent har Nordic wildfish økt innfrysningskapasiteten om bord i MTr. ”Roaldnes” tilsvarende. På dager med godt fiske har dette ført til at frysekapasitet har blitt fjernet som flaskehals. Fisken ligger ikke lenger og venter på å bli fryst ned, verken på dekk eller i fabrikken.

Professor Trygve Magne Eikevik ved institutt for Energi- og Prosessteknikk ved NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet), sier på generelt grunnlag at raskere innfrysningstid, som en konsekvens av lavere frysetemperatur ned mot minus 50 grader, har en positiv effekt på fiskekvaliteten.

En kvalitetsøkning på det innfryste produktet vil i følge Nordic wildfish kunne gi stabil og høyere produktpris, og redusere risikoen for reklamasjoner. De selger i dag fisken til internasjonale kunder som videreforedler fisken i nærheten av sluttkundene.

– Matindustrien har generelt sett et enormt svinn på grunn av kvalitetstap i verdikjeden. Dette er både et etisk og praktisk problem. Ved å effektivisere og forbedre våre frysemetoder sikrer vi en varestrøm praktisk talt uten svinn, forteller Roaldsnes.

Siden båten kom i drift i slutten av mars etter ombyggingen, har den fisket for mer enn 40 millioner kroner.

– Vi er de eneste i verden som gjør dette nå, og vi har allerede fått signaler fra markedet om at dette er en verdifull differensiering. Dette er noe kundene ønsker. En av våre kunder som kjøper 50 tonn i uka, ville gjerne hatt 100 tonn i uka om vi kunne levert det.

Tore Roaldsnes, Nordic wildfishTore Roaldsnes, Nordic wildfish

Tore Roaldsnes, daglig leder i Nordic wildfish.

– Vi er svært fornøyde med samarbeidet så langt, og vi er allerede i gang med nye utviklingsprosjekter sammen. Dette er kompetanse satt i system som en ikke finner andre plasser. Kuldeteknisk er en av Norges største kjøleentreprenør, og de er på verdensnivå når det gjelder kompetanse og utvikling, avslutter en smilende Tore Roaldsnes.

Utviklingsprosjektet er delfinansiert gjennom Innovasjon Norges program «Utvikling av miljøteknologi».

 

Daglig leder Tore Roaldsnes i Nordic wildfish sier at forventningene til økt frysekapasitet, bedre produktkvalitet, miljøgevinster, forbedret driftsøkonomi, og økt sikkerhet er mer enn innfridd.