PTG kjøper Multi Kulde i Bodø

Svært tilfreds med å få Multi Kulde med i PTG

Styrker tilstedeværelsen langs norskekysten

PTG har inngått avtale om kjøp av 100 prosent av aksjene i Multi Kulde AS i Bodø. Multi Kulde er også medeier i Multi Kulde i Ålesund og Molde. Oppkjøpet er en del av PTG sine vekstambisjoner innen dagligvarebransjen i Norge, og vil i tillegg styrke gruppens servicenettverk overfor sjømatindustrien langs norskekysten.

PTG består i dag av Kuldeteknisk, FrioNordica og Kjøleservice Helgeland, og er med det godt etablert i Nord-Norge, Vestlandet, Aust-Agder og i Chile.

- Vår merverdi for kundene ligger i den samlede kompetansen. Multi Kulde er kjent for å være effektive og dyktige, og vil med det styrke vår kjerne samtidig som de vil øke vår dekningsgrad nasjonalt. Dette vil gavne våre kunder over hele landet, sier konsernsjef Terje Arnesen i PTG.

Artikkelen fortsetter under bildet


Terje Arnesen, konsernsjef PTG.

Produktutvikling og høy servicedekning

- Vi skal doble omsetningen i løpet av de neste årene, ikke minst gjennom fortsatt investering i forskning og produktutvikling. Vi skal også komme tettere på eksisterende og nye kunder geografisk, faglig og med høy servicedekning langs norskekysten og internasjonalt, forteller han.

- Vi er svært tilfreds med å få Multi Kulde med i PTG. De utfyller gruppen både i forhold til kompetanse og geografisk tilstedeværelse, og understøtter vår investeringsplan for PTG, sier Anders Høifødt, partner i Nord Kapitalforvaltning. Nord Kapitalforvaltning er hovedaksjonær i PTG gjennom Perfect Temperature Group.

Sjømat internasjonalt – dagligvarer nasjonalt

- Vi satser på dagligvaremarkedet nasjonalt, og sjømatmarkedet i Norge og internasjonalt. Med satsingen i Bodø, og med medeierskap i Multi Kulde i Ålesund og Molde, ser vi for oss ytterligere vekst innen våre markedsområder marine og industri, og kommersiell og klima, sier Terje Arnesen.​

Kuldeteknisk og Kjøleservice Helgeland har en svært god dekning innen dagligvarebransjen i Nord-Norge, mens FrioNordica har rendyrket teknologien for anvendelse på fisk nasjonalt og internasjonalt med produksjon i Norge.

Multi Kulde sine kjerneområder er butikk-kjøling, kommersiell kjøling, industrikjøling og klima-løsninger. I tillegg til prosjektkompetanse er service en viktig del av Multi Kulde sine tjenester.

Kort responstid og høy kvalitet

- Vi er opptatt av å ha kort responstid og høy kvalitet på servicen, og har 24/7 vaktordning. Vi vet at kundene våre er fornøyde med at det er lett å få tak i oss, og at vi rykker raskt ut. Våre sertifiserte fagfolk tar seg av både montering, service og oppfølging, sier daglig leder og hovedaksjonær Mikael Andersen i Multi Kulde.

Multi Kulde

Multi Kulde i Bodø ble etablert i 1998, og har lang erfaring og kompetanse innen prosjektering, prosjektledelse, prosjektgjennomføring, montasje- og bygging av komplekse kjøleanlegg.

Multi Kulde AS har eierinteresser i Multi Kulde Vest i Ålesund (40 %), som igjen eier 100 % av Multi Kulde Nordvest (Molde). Multi Kulde har også eierinteresser i Multi Kulde Midt-Norge AS i Trondheim, men selskapet i Trondheim er utelatt fra transaksjonen med PTG.

Les mer om Multi Kulde her.

PTG kjøper Multi Kulde i Bodø. Fra venstre: Mikael Andersen, daglig leder Multi Kulde AS, og Martin Schjølberg, daglig leder Kuldeteknisk AS, og ansvar for markedsområdet kommersiell og klima i PTG.