Perfekt temperatur med SuperFreeze og SeaCool

Ivaretar kundens verdier og miljøet på en trygg måte

Perfekt temperatur med SuperFreeze og SeaCool

Tromsøselskapet Kuldeteknisk har utviklet en miljøvennlig, effektiv og kostnadsbesparende kjøle- og fryseteknologi som gir forbrukere internasjonalt tilgang til sjømat av aller høyeste kvalitet – året rundt.

Les mer om kundene om sine forventninger og erfaringer med SuperFreeze og SeaCool basert på kuldemediumet CO2.

CO2 brukt som kuldemedium er et naturlig, robust, veltestet og miljøvennlig alternativ. Det er ikke brennbart, og det er ikke giftig ved moderate konsentrasjoner.

Nyskapende

Frode Berg, som er teknisk leder og en av gründerne i Kuldeteknisk, sier at forskning og utvikling er en naturlig del av selskapets virksomhet, og at de har et velfungerende og produktivt samarbeid med både kunder og forskningsmiljøer.

Teknisk sjef Frode Berg i Kuldeteknisk slo av en prat med fiskeriminister Per Sandberg under prisutdelingen da Fiskeridirektoratets Miljøpris gikk til Nordic wildfish. Les mer her.

Bærekraftig valg

Kuldeteknisk har utviklet og levert en rekke anlegg basert på Co2, blant annet ble det første Co2 RSW-anlegget (Refrigerated Sea Water) for nedkjøling av sjøvann levert om bord i ”Båragutt” i 2011 (nå ”Midøy Viking”).

Når Nordsild Havfiske skulle fase ut sitt gamle freon RSW-anlegg om bord i kystnotfartøyet ”Nordsild” i 2015, var de opptatt av å ta et bærekraftig valg for fremtiden og valgte SeaCool fra Kuldeteknisk. Tilbakemeldingene fra rederiet er gode.

Ønsket teknologi 

– Når freonanlegget skulle fases ut så vi oss om etter et miljøvennlig alternativ. Miljø kommer først når vi kjøper nytt utstyr om bord, sier Børge Arvesen, daglig leder i rederiet Nordsild Havfiske.  

Børge Arvesen, daglig leder i rederiet Nordsild Havfiske. Les mer om "Nordsild" faser ut freon med CO2.

Han mener å se en trend i at forbrukere og fiskekjøpere er blitt mer miljøbevisste, og at de i større grad legger vekt på at fiskeriene tar i bruk miljøvennlig teknologi ved fangst og produksjon. 

– I tillegg til at vi bidrar til å ta vare på jorda, så tror jeg at det også gir oss et fortrinn i konkurransen om kundene. Dette kan selvfølgelig etter hvert også gi positivt utslag i prisen på fisken, sier Børge Arvesen i Nordsild Havfiske. 

Først ut med SuperFreeze

Nordic wildfish var blant de første som tok i bruk kuldeteknologien SuperFreeze fra Kuldeteknisk ved å bygge og prøve ut et fullskala pilotanlegg med CO2 som kuldemedium om bord i frysetråleren MTr. ”Roaldnes”. Utviklingsprosjektet er delfinansiert gjennom Innovasjon Norges program «Utvikling av miljøteknologi».

Forventningene innfridd

Tore Roaldsnes i Nordic wildfish.

Daglig leder Tore Roaldsnes i Nordic wildfish sier at hovedmotivasjonen for utviklingsprosjektet har vært en forventning til økt frysekapasitet og bedre produktkvalitet som følge av raskere innfrysing. Miljøgevinster, forbedret driftsøkonomi, og økt sikkerhet for mannskapet om bord har også vært viktig. Roaldsnes bekrefter at forventningene er mer enn innfridd.

– Fiskerinæringen er med dette i stand til å levere et topp produkt hele året. Resultatet er at forbrukerne når som helst kan spise fisk av aller høyeste kvalitet, sier Roaldsnes.

Les mer om Nordic wildfish her:

Forventningene er innfridd

Sikrer unik kvalitet

Nyskapende fryseteknologi klar for markedet

Kvaliteten opp på et nytt nivå

Snurperen ”Arnøytind”, som eies av selskapet med samme navn, ble oppgradert høsten 2016. Rederiet konsentrerer seg om teknologi som skal sørge for superkvalitet på sjømaten, enten det er tradisjonelt fiske på torsk, hyse, sei, uer, sild og reker eller forskningsfangst på raudåte. Kuldeteknisk har stått for prosjektering og leveranse av innfrysingsanlegg og RSW-anlegg om bord.

Les mer om oppgraderingen av Arnøytind i et intervju med Svein Roger Karlsen her.

– Med oppgraderingen av teknologien om bord satser vi på skånsom håndtering av fisken, og på å få kvaliteten opp på et nytt nivå, sier Svein Roger Karlsen.

– Fantastisk!

SeaCool RSW-anlegget sørger for kjøling av sjøvann i tanker for restitusjonslagring av fisken som er ført levende om bord. Etter at fisken er prosessert fryses den ned så hurtig som mulig med SuperFreeze innfrysingsanlegget.

– Innfrysingen er helt fantastisk! Tidligere brukte vi fire og en halv time på å fryse ned fisken, mens nå bruker vi ikke mer enn tre timer. Med SuperFreeze reduserer vi innfrysningstiden med 25 prosent, noe som øker innfrysningskapasiteten tilsvarende om bord, sier Karlsen.

– Teknologien er miljøvennlig, den er energieffektiviserende, den er ikke helseskadelig, den er støyreduserende, og det er ingen brannfare, noe som er ekstremt viktig på en båt, og ikke minst bidrar dette til betydelige kvalitetsforbedringer på fangsten, avslutter Svein Roger Karlsen.

Månelandingsprosjekt

Arctic Filet åpnet sin nye filetfabrikk og innfrysingsanlegg i Torsken på Senja i november 2016. SuperFreeze CO2-kuldeanlegg fra Kuldeteknisk var en del av investeringen. Når styreleder Fredd-Jarle Wilsgård skulle forklare hva som er det spesielle med det nye fryseriet karakteriserte han anlegget som et månelandingsprosjekt.

– Det spesielle er at vi bruker CO2 som kjølemiddel, noe som i seg selv er miljøvennlig. Det blir litt som Stoltenbergs månelanding i Finnfjordbotn for noen år siden. Vi benytter brukt CO2, som ellers er et problem. 

Klikk her så finner du en artikkel med en lenke til en film da Fiskeriminister Per Sandberg åpnet Arctic Filet sitt nye innfrysingsanlegg. Fredd-Jarle Wilsgård (bildet over) blir også intervjuet i filmen.

Hurtig innfrysing av laksefilet

Anlegget skal benyttes til hurtig innfrysing av laksefilet fra filetfabrikken til Arctic Filet. Fabrikken ligger like ved siden av Wilsgård Fiskeoppdrett sitt slakteri som leverer råstoff til filetfabrikken.

Fryseanlegget til Arctic Filet har en innfrysningskapasitet på 50 tonn laksefilet per døgn fordelt på to frysetuneller, og et fryselager på om lag 500 kvadratmeter. Også selve tunneldesignet er innovativt og inspirert av klippfisktørkeri. 

Alle energiressurser utnyttes

-  Dette er et resultat av et tett samarbeid om utvikling og innovasjon mellom oss og Arctic Filet. Med dette kuldeanlegget har vi vektlagt at alle energiressurser skal utnyttes, sier Frode Berg i Kuldeteknisk. 

Systemet skal gjenvinne all overskuddsenergi til oppvarming av varmtvann, oppvarming av bygg, samt tining av alle lasteramper foran bygget.

– Vi har bygget et framtidens fryseri hvor CO2 som kjølemiddel gir oss muligheten til å fryse ned mot mye lavere temperaturnivå enn vanlig, ned mot minus 50 grader. Vi er også utrolig stolt av at vi har 100 prosent energiutnyttelse av all spillvarme, sier Fredd-Jarle Wilsgård, styreleder i Arctic Filet.

Investerer i kvalitet og økt effektivitet

J.M. Langaas Drift AS er blant de første i fiskeindustrien som tar i bruk SuperFreeze platefrysere fra Kuldeteknisk på landanlegg. De satser på forbedring av kvalitet og økt effektivitet.

Johan Martin Langaas Berntsen forteller at de skal øke kapasiteten og forbedre produktene med SuperFreeze fra Kuldeteknisk.

– Bruk av CO2 i stedet for freon effektiviserer innfrysingen. Innfrysingstemperaturen blir 50 minusgrader, mot vel 30 i dag. Det betyr at vi kan fryse produktene 20 prosent raskere, og dermed øke frysekapasiteten med ca. 25 prosent, sier Johan Martin Langaas Berntzen.

Les mer om J.M. Langaas Drift her.

Svein Roger Karlsen​ i Arnøytind har oppgradert båten Arnøytind med miljøvennlig teknologi fra Kuldeteknisk. Han er en av flere Kuldeteknisk-kunder som deler av sine erfaringer i denne artikkelen.