Miljøpris

Smaken av bærekraft

Fiskeridirektoratets Miljøpris gikk til Nordic wildfish

–  Dette er smaken av bærekraft, sa daglig leder Tore Roaldsnes i Nordic wildfish da han holdt takketalen etter å ha fått tildelt Fiskeridirektoratets Miljøpris. Han bydde på smaksprøve av verdifull olje utvinnet om bord i frysetråleren ”Molnes”.

Prisen ble lansert av fiskeriminister Per Sandberg og fiskeridirektør Liv Holmefjord under fiskerimessa Nor-Fishing i Trondheim. Kuldeteknisk har vært sentrale i begge prosjektene som tildelingen bygger på.

– Det er viktig for oss i Nordic wildfish å understreke at våre innovasjoner og vårt kommersielle fokus også blir styrt av miljøhensyn – det er hele poenget med bærekraft. Vi er spesielt takknemlige for at fiskeriministeren og fiskeriforvaltningen peker på dette i si grunngiving, sier Roaldsnes.

Tildelinga av Fiskeridirektoratets Miljøpris er på bakgrunn av Nordic wildfish sin satsing på å utvikle og ta i bruk teknologi som bevarer villfisken sin opprinnelige kvalitet, fra den hales om bord i båten til den ligger på fatet til forbrukeren. Prosjektene er støttet av miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge.

Dette er tiende gong Fiskeridirektoratet deler ut miljøprisen. Fiskeridirektør Liv Holmefjord sa blant annet dette ved prisutdelinga:

– Det er snakk om ny innfrysingsteknologi som gir rask innfrysing og dermed mindre energiforbruk, og det er snakk om bruk av ny metode i produksjonen av fangst om bord slik at alt blir utnyttet. Stikkord er CO2 som kuldemedium i stedet for freon, og hydrolyseteknologi i produksjonslinjene.

Den nye fryseteknologien om bord på «Roaldsnes» er utviklet i samarbeid med Kuldeteknisk. Dette gjør at energiforbruket ved innfrysing blir redusert, som igjen reduserer det totale energiforbruket om bord. I tillegg har det vist seg at kvaliteten på det innfryste produktet er høyere enn ved tradisjonell innfrysing.

 

Nordic wildfish ble tildelt Fiskeridirektoratets Miljøpris under Nor-Fishing´s første dag. Helge Kittilsen fra Nordic wildfish delte ut smaken av bærekraft til Tore Roaldsnes (skjult bak Kittilsen), fiskeridirektør Liv Holmefjord, den islandske fiskeriministeren Gunnar Bragi Sveinsson, fiskeriminister C Fernando fra Sri Lanka, og fiskeriminister Per Sandberg. 

Miljøvennlige klima- og varmeløsninger fra Kuldeteknisk 

Frode Berg slo av en prat med fiskeriminister Per Sandberg under prisutdelingen.