Miljøministere fra Norge og Singapore besøkte Kuldeteknisk

Fredag 7. oktober besøkte den norske klima- og miljøministeren Vidar Helgesen Kuldeteknisk i Tromsø.

Alle vil høre om verdien av perfekt temperatur

Tre arbeidsdager etter at den norske klima og miljøministeren hadde vært der, fikk Kuldeteknisk besøk av en delegasjon fra regjeringen i Singapore, med ministeren for miljø- og vannressurser, Mr. Masagos Zulkifli, i spissen.

Besøkene kommer i forbindelsene med klimamøtet i Rwanda fra den 10. til 14. oktober. Under besøkene fikk ministrene høre om Kuldeteknisk sitt pionerarbeid innen utvikling av miljøvennlig kjøleteknologi. Den norske klima- og miljøministeren planla en times besøk, men han ble i hele tre timer inkludert en tur innom noen av selskapets kunder i Tromsø.

Regjeringen: Ny avtale skal redusere bruk av sterke klimagasser

Under presentasjonen av Kuldeteknisk: Fra venstre: Vedis Vik (seniorrådgiver Klima- og miljødepartementet), Vidar Helgesen (klima- og miljøminister) og Jon Berg (seniorrådgiver Klima- og miljødepartementet).

Norge pådriver

Norge er i disse dager pådriver for å få til en internasjonal avtale om å redusere bruken av de sterke klimagassene HFK. Dette skal forhåpentligvis ferdigforhandles på møter i Rwanda. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ønsker i den forbindelse å fremheve norske bedrifter som har satset på naturlige alternativer til HFK og Kuldeteknisk utpeker seg i så måte, spesielt Kuldeteknisk sine løsninger for fiskeflåten.

Under besøket hos Kuldeteknisk tok klima- og miljøministeren også seg tid til å besøke Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) for å se på den installerte CO2-varmepumpen som leverer varmtvann til hele sykehuset. Fra venstre: Vidar Helgesen (klima- og miljøminister) og Odd N. Pedersen (seksjonsleder vvs/maskin UNN).

Verdensledende

Den norske klima- og miljøministeren kjente allerede godt til Kuldeteknisk. På den internasjonale ozondagen den 16. september skrev Vidar Helgesen følgende i et innlegg i VG;

”Bedriften Kuldeteknisk i Tromsø er verdensledende på utvikling av fryseanlegg for fiskebåter som baserer seg på CO2 i stedet for HFK. Kuldeteknisk har nylig utviklet nye innfrysingsanlegg for trålerne Roaldnes og Arnøytind, og erfaringene er svært gode.

Anleggene er ikke bare bedre for klima, men de er mer energieffektive, har større kapasitet og fryser ned fisken raskere. Fiskerne kan dermed levere fisk av bedre kvalitet til markedene sine. Dette er i tråd med regjeringens satsing på grønn omstilling og grønn skipsfart.”

Ved frysedisken: Klima- og miljøminister Vidar Helgesen på besøk hos en av kundene til Kuldeteknisk i TromsøEurospar Kræmer, for å se på installert kuldeanlegg til dagligvare. En svært fornøyd butikksjef Silje Ingebrigtsen deler sine erfaringer med ministeren.

Etter besøket hos Kuldeteknisk og kundene virket ikke klima- og miljøminister Vidar Helgesen mindre imponert. Han uttalte blant annet følgende til iTromsø:

– Kuldeteknisk er nasjonens stolthet, en verdensledende bedrift i å levere klimaløsninger for å kunne nå togradersmålet.

Foran kuldeanlegget til Eurospar Kræmer: Fra venstre teknisk leder i Kuldeteknisk Frode Berg, daglig leder Tor Vangberg, butikksjef Silje Ingebrigtsen og klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

 

Dagligvare tidlig ute med miljøteknologi

Kuldeteknisk arbeider daglig med en rekke forsknings- og utviklingsprosjekt sammen med kundene sine, hvor det blant annet benyttes CO2 som kuldemedium.

– CO₂ er fremtiden og det vi skal satse på. Utslipp av 15 Kg R404a (HFK) tilsvarer utslippene til 38 biler som kjører 15.000 kilometer i året. Vi levert det første CO₂-anlegget til Rema 1000 på Stakkevollveien i Tromsø for ti år siden. Det satte standarden for dagens anlegg, sier teknisk leder Frode Berg i Kuldeteknisk.

Kjølte og fryste produkter utgjør opptil 70% av vareutvalget i 5.000 supermarked. Mange av disse har fått installert CO2 og utfaset HFK– Sammenlignet med andre gasser er CO2 et svært miljøvennlig kuldemedium. Derfor har et av målene til Kuldeteknisk vært å skape aksept for bruk av CO2 innfrysningsteknologi også i fiskeflåten. Det ser vi ut til å lykkes med, sier Berg.

– CO₂ er ikke bare fy, det er også løsningen. Det er nesten som man ikke tror det. CO₂ er 4.000 ganger bedre enn HFK gassene. Jeg har sjelden vært på et bedriftsbesøk med så mange oppfølgingspunkter. Det var kjempeinteressant, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

– Vår visjon er å være ledende på bærekraftig temperaturhåndtering. Derfor er det svært hyggelig at representanter fra miljørelaterte departementer i Norge og Singapore tar turen innom oss her i Tromsø, sier daglig leder Tor Vangberg.

Besøk fra regjeringen i Singapore

Singapores minister for miljø- og vannressurser, Mr. Masagos Zulkifli var veldig interessert, og satte stor pris på å bli kjent med Kuldeteknisk sine løsninger.

Fra venstre: Prosjektutvikler Jon Lura i Kuldeteknisk, Singapores minister for miljø- og vannressurser, Mr. Masagos Zulkifli, daglig leder Tor Vangberg i Kuldeteknisk, og Tormod C. Endresen som er Norges ambassadør i Singapore.

Kontakten med delegasjonen fra Singapore ble formidlet gjennom det norske Klima- og miljødepartementet. Med på besøket var også Norges ambassadør i Singapore, Tormod C. Endresen.

 

Fra venstre: Mr. Masagos Zulkifli, Tormod C. Endresen og Tor Vangberg.

Delegasjonen fra Singapore tok seg også tid til en omvisning på verkstedet, og Singapores minister for miljø- og vannressurser fikk se Kuldeteknisk sin egenproduserte varmepumpe for tappevann. Mr. Masagos Zulkifli var veldig interessert, og satte stor pris på å bli kjent med selskapets løsninger.

Fra venstre: Tor Vangberg, Mr. Masagos Zulkifli, Jon Lura og Tormod C. Endresen.

Fiskeflåten satser også

Flere av kundene til Kuldeteknisk innen fiskeri satser også på CO₂som kuldemedium. To av disse er frysetråleren ”Roaldnes” (Nordic wildfish AS), som har installert SuperFreeze innfrysingsanlegg, og snurperen ”Arnøytind” (Arnøytind AS) som har installert både SuperFreeze og SeaCool RSW-anlegg (Refrigerated Sea Water) for nedkjøling av fisk om bord.

Myndighetskrav om utfasing

Faser ut freon (R22) og HFK-gasser (hydrofluorkarboner).

I innslaget på TV2 snakker klima- og miljøministeren om grønn revolusjon: Kuldeteknisk bidrar til grønn revolusjon

Miljøvennlige klima- og varmeløsninger fra Kuldeteknisk 

– Kuldeteknisk er nasjonens stolthet, en verdensledende bedrift i å levere klimaløsninger for å kunne nå togradersmålet, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (til venstre). Her forteller teknisk leder i Kuldeteknisk, Frode Berg, om selskapets egenutviklede CO2 varmepumpe (bak).