Miljø kommer først

Bærekraftig valg for fremtiden

Miljø kommer først

(Engenes / Tromsø, 9. mai 2016) ”Nordsild” faser ut freon med miljøvennlig RSW-anlegg 

Når Nordsild Havfiske skulle fase ut sitt gamle freon RSW-anlegg om bord i kystnotfartøyet ”Nordsild”, var de opptatt av å ta et bærekraftig valg for fremtiden.  

Store deler av fiskeflåten må skifte ut sine kulde- og kjøleanlegg etter at det fra 1. januar 2015 ble forbudt å etterfylle kuldeanlegg med kuldemediet freon (R22).  

Ett av disse fartøyene er ”Nordsild”, et kystnotfartøy hjemmehørende i Engenes med rettigheter både i torskefiskeriene og i nvg-sildefisket. Kuldeteknisk leverte nytt Co2 RSW-anlegg (Refrigerated Sea Water) til ”Nordsild” i 2015, og tilbakemeldingene fra rederiet er gode.

Kystnotfartøyet ”Nordsild”, foto Marius Arvesen.      

Ønsket teknologi 

– Når freonanlegget skulle fases ut så vi oss om etter et miljøvennlig alternativ. Miljø kommer først når vi kjøper nytt utstyr om bord, sier Børge Arvesen, daglig leder i rederiet Nordsild Havfiske.  

Rederiet tok tidlig kontakt med Kuldeteknisk som allerede i 2007 bygde og leverte sitt første kuldeanlegg basert på Co2.  

– Vi har vært veldig klare på at det var Co2-anlegg vi ville ha, men for å være helt sikre på at vi fikk den teknologien vi virkelig ønsket ventet vi i tre år før vi installerte anlegget, forteller Arvesen. 

Han mener å se en trend i at forbrukere og fiskekjøpere er blitt mer miljøbevisste, og at de i større grad legger vekt på at fiskeriene tar i bruk miljøvennlig teknologi ved fangst og produksjon. 

– Vi merker en økt interesse for Co2 RSW-anlegg om bord i fiskebåter. I tillegg til fordelene knyttet til helse- miljø og sikkerhet, er anleggene driftssikre med to frekvensregulerte kompressorer, gode del-last-egenskaper og RSW-kjøler som ikke kan fryse, sier Frode Berg som er teknisk leder i Kuldeteknisk.  

Helse, miljø og sikkerhet 

– I tillegg til at vi bidrar til å ta vare på jorda, så tror jeg at det også gir oss et fortrinn i konkurransen om kundene. Dette kan selvfølgelig etter hvert også gi positivt utslag i prisen på fisken, sier Børge Arvesen. 

Et nærliggende alternativ til Co2 er å benytte ammoniakk som kuldemedium. Dette er imidlertid utfordrende da ammoniakk utgjør en helse-, miljø- og sikkerhetsutfordring for mannskapet om bord. 

– Vi hadde lite lyst å ta om bord et ammoniakkanlegg. Ammoniakk er giftig, og ikke minst medfører det stor eksplosjonsfare. Med begrensede rømningsmuligheter kan det få store konsekvenser ute til sjøs, sier sjefen i Nordsild Havfiske. 

Unngikk ombygging 

Et annet kriteria for rederiets valg av kjøleanlegg var plassbehov. På grunn av eksplosjonsfaren ved bruk av ammoniakk er det et krav å bygge et eget rom for ammoniakk-anlegget som er EX-sikkert (eksplosjonssikkert utstyr), med adskilte skott og egen ventilasjon. Det er ikke like strenge krav til Co2-anlegget. CO2 er ikke brennbar eller eksplosiv, og sammenlignet med ammoniakk i en lavere fareklasse. 

– Vi er klar over at det også kan være fare forbundet med CO2, men Co2 er en naturlig gass som er ufarlig ved ved moderate konsentrasjoner, sier Børge Arvesen.  

Anlegget har kun 60 kilo Co2 fylling, noen som er svært lite. Det er også utstyrt  gassdetektering som varsler og starter ventilering ved eventuelle lekkasjer. 

Ved å velge CO2 som kuldemedium unngikk rederiet en kostbar og plasskrevende ombygging av båten når de skulle gå over til ny kuldeteknologi.  

– Samtidig som det nye Co2-anlegget er kompakt og tar mindre plass enn det gamle, så har det minst en halv gang så stor kapasitet, sier Arvesen. 

Børge Arvesen, daglig leder i rederiet Nordsild Havfiske, foto Marius Arvesen.

Brukervennlig 

RSW-anlegget leveres med kontrollsystem med touchdisplay, og med mulighet for fjernstyring fra land.  

– Det er veldig brukervennlig, og det meste går av seg selv. Chiefen om bord synes nesten det er for enkelt. Trenger vi hjelp stiller Kuldeteknisk opp via telefon eller satellittkommunikasjon. Spesielt i innkjøringsfasen var det en lettelse å få fjernstyrt service og vedlikehold fra land, avslutter Børge Arvesen, daglig leder i rederiet Nordsild Havfiske. 

 

Fakta: 

Tradisjonelt er kystfiskefartøyenes kulde- og kjølebehov dekket av eldre R22-anlegg (freon), og NH3-anlegg (ammoniakk). Freon har tidligere vært benyttet i store deler av kystflåten, men på grunn av sin negative innvirkning på ozonlaget er det forbudt å etterfylle kuldeanlegg med dette i Norge fra og med 2015.  

Sammenlignet med Co2 er freon (R22) 1700 ganger mer skadelig for miljøet med tanke på drivhuseffekten, men er først og fremst skadelig på grunn av negativ effekt på ozonlaget. CO2 har ingen negativ effekt på ozonlaget. Sammenlignet med freon er Co2 en rimeligere gass i innkjøp. 

Kuldeteknisk har utviklet og levert en rekke anlegg basert på Co2, blant annet ble det første Co2 RSW-anlegget (Refrigerated Sea Water) for nedkjøling av sjøvann levert om bord i ”Båragutt” i 2011 (nå ”Midøy Viking”). Kuldeteknisk skal levere flere slike anlegg i 2016. 

RSW aggregat fra Kuldeteknisk.

For mer informasjon, ta gjerne kontakt: 

Kuldeteknisk 

Frode Berg, teknisk leder 

(+47) 916 55 823 

frode@kuldeteknisk.no 

www.Kuldeteknisk.no 

 

Nordsild Havfiske 

Børge Arvesen, daglig leder 

(+47) 900 32 384  

borge@arvesen.com 

 

Miljøvennlige klima- og varmeløsninger fra Kuldeteknisk

Miljø kommer først når vi kjøper nytt utstyr om bord, sier Børge Arvesen, daglig leder i rederiet Nordsild Havfiske.