Kuldeteknisk totalleverandør

Varme fra sjøvann

Energisenttral til den nye havneterminalen på Prostneset

Prostneset er et knutepunkt i Tromsø sentrum. Her er det ankomst og avreise for hurtigbåter, hurtigruter, cruiseskip, langdistansebusser og flybusser. Rundt en million passasjerer reiser over Prostneset hvert år.

I den nye havneterminalen er Kuldeteknisk leverandør av en energisentral som leverer av varme og kjøling, og bygger blant annet et klimaanlegg med en varmepumpe fra Trane på 500kW som sørger for at havneterminalen gjenvinner varme fra havet rett utfor kaia.

Prosjektleder Kjetil Finne og teknikerne Tord Mørk Johansen og Gøran Cato Albrigsten, sammen med Frode Paulsen i Nord-Troms Sveis & Mekanisk, har god kontroll på leveransen. 

 

Når daglig leder Martin Schjølberg var på besøk var Gøran i ferd med med å ferdigstille arbeidet. Inntransport og sveising av syrefaste rør var unnagjort, og han var i gang med montasje. Så gjenstår det isolering, trykktesting, oppfylling og igangkjøring.

Den nye havneterminalen på Prostneset i Tromsø. Illustrasjon: Tromsø Havn