Kuldeteknisk ruster seg for kraftig vekst i kjølemarkedet

Grønn vekst i blå sektor

Kuldeteknisk ruster seg for kraftig vekst i kjølemarkedet

Nord Kapitalforvaltning og gründerne av Kuldeteknisk inngår partnerskap. Det aktive eierfondet Nord Kapitalforvaltning overtar aksjemajoriteten i Tromsøselskapet Kuldeteknisk, mens gründerne Frode Berg og Tor Vangberg fortsetter som betydelige aksjonærer. Sammen har de planer om betydelig vekst i årene som kommer.

- Kuldeteknisk utvikler miljøvennlig teknologi som sikrer bærekraftig vekst i blå sektor, sier partner Anders Høifødt i Nord Kapitalforvaltning.

Gründerselskapet Kuldeteknisk ble grunnlagt i Tromsø i 2004 av Frode Berg og Tor Vangberg. Basert på egenutviklet teknologi leverer selskapet kjøleløsninger til fiskeri, næringsmiddelindustri, dagligvarebransjen og bygg. Selskapet omsatte for 139 millioner kroner i 2016, og veksten har fortsatt i 2017.

- Vi har alltid satset tungt på forskning og utvikling, og det er også bærebjelken i vår vekststrategi fremover. Gjennom partnerskapet med Nord har vi sikret oss en sterk medeier som kan bidra til å fortsette denne utviklingen og å løfte selskapet til neste nivå, sier Tor Vangberg, salgsleder og en av gründerne bak selskapet.

Løsningene Kuldeteknisk har utviklet de seneste årene har vitenskapelig dokumentert effekt gjennom økt kvalitet på fisken som produseres. Løsningene gir økt lønnsomhet og konkurransekraft for norsk sjømatnæring.

Kuldeteknisk har med SuperFreeze og SeaCool utviklet bærekraftig fryse- og kjøleteknologi som gjør fiskerinæringen i stand til å bevare fiskens opprinnelige kvalitet fra den hales om bord i båten, til den ligger på fatet til forbrukeren.

Historisk har svært miljøskadelige KFK-gasser (klorfluorkarbon) blitt brukt til kjøle- og kuldeteknologi.

- Utslipp av skadelige gasser fra kuldeanlegg har bidratt betydelig til global oppvarming. Vi i Kuldeteknisk benytter naturlige og miljøvennlige kuldemedium i våre løsninger, sier Frode Berg, teknisk leder og medgründer.

I 2017 var 197 land samlet og inngikk Paris-avtalen som er en ambisiøs utfasingsplan av skadelige gasser fra kuldeanlegg.

- Paris-avtalen betyr at global oppvarming kan reduseres med opp mot en halv grad ved århundrets slutt. Vår teknologi treffer derfor direkte et globalt behov for miljøvennlige løsninger for fremtiden, sier Berg.

Det totale kjølemarkedet i Norge anslås å være på rundt fire milliarder og i vekst. Markedet er fragmentert og preget av mange små aktører. Kuldeteknisk er i dag blant de ledende aktørene, og med Nord Kapitalforvaltning på laget er selskapet godt rustet til å kapre markedsandeler framover.

Fakta om Nord Kapitalforvaltning:

 • Nord Kapitalforvaltning ble etablert i 2011 og er det første og eneste private equity-selskapet i Nord-Norge
 • Hovedkontoret ligger i Tromsø og selskapet har 4 ansatte
 • Selskapet forvalter fondet Nord II;
  • Kapitalbase på 431 millioner kroner
  • Er i dag majoritetseier i selskapene Rapp Marine, Rapp Bomek og Nobu Group
  • Fondet gjorde i 2017 sin første realisasjon ved salget av Hepro
  • Fondet fokuserer på investeringer i Nord-Norge
  • Argentum, statens investeringsselskap for aktive eierfond, og franske Rotschild Merchant Bank er de største investorene i fondet
 • Selskapet forvaltet tidligere fondet Nord I. Dette fondet er nå lukket, etter at Nord Kapitalforvaltning tilsammen solgte ut elleve ulike selskaper.

Tor Vangberg (salgsleder Kuldeteknisk), Frode Berg (teknisk leder Kuldeteknisk), Anders Høifødt (partner Nord Kapitalforvaltning), og Martin Schjølberg (daglig leder Kuldeteknisk). Foto: Terje Mortensen