Kuldeteknisk og Kjøleservice Helgeland tar sats sammen

Bygger Norges største kompetansemiljø på temperaturhåndtering

Kuldeteknisk og Kjøleservice Helgeland tar sats sammen

Tromsøselskapet Kuldeteknisk og Kjøleservice Helgeland styrker sin tilstedeværelse langs kysten i Nord-Norge, og går nå sammen om videre vekstambisjoner.

Kuldeteknisk er en av landets største entreprenører innen kuldeteknikk, og har planer om betydelig bærekraftig vekst i årene som kommer. Kuldeteknisk leverer energi-effektive og miljøvennlige løsninger til blant annet sjømatnæringen, dagligvarehandelen, næringsmiddelindustrien og byggebransjen. Det er knappe en måned siden Kuldeteknisk gikk sammen med Kelvin Teknikk om å etablere Kuldeteknisk Vest i Bergen. Nå blir det samarbeid også på Helgeland.

Kjøleservice Helgeland

Kjøleservice Helgeland ble etablert i begynnelsen av 2004, har 16 ansatte, og tilbyr produkter, service- og vedlikehold, prosjektering innen kjøl/frys, vannbåren varme, varmepumper og aircondition. Selskapet dekker hele Helgeland med hovedkontor i Mosjøen, og med avdelinger i Mo i Rana, Sandnessjøen og Brønnøysund.

De blå næringene

- For oss i Kjøleservice Helgeland har det vært viktig å finne riktig samarbeidspartner med tanke på å bygge et solid og bærekraftig selskap. Hittil har den største kundegruppen vår vært dagligvarebransjen her på Helgeland, men vi sikter mot et større nedslagsfelt geografisk og bransjemessig. Vi ser et naturlig vekstpotensial i de blå næringene – og da spesielt i de regionale næringsklyngene innen oppdrett og fiskeri. Her har vi sammenfallende interesser med Kuldeteteknisk, sier daglig leder Kjell Arne Antonsen.

Et samlet kompetanseløft

- Kjøleservice Helgeland har bygd opp en kompetent og dyktig stab som har levert lønnsom drift over tid. Vi står for de samme kjerneverdiene: kundefokusert, bærekraftig, nyskapende, dedikert og solid. Med en kulturell match og med et yrende liv i næringene rundt oss så er vi ikke i tvil om timingen er god for et samlet kompetanseløft, sier administrerende direktør Martin Schjølberg i Kuldeteknisk.

Helgeland et tyngdepunkt

Helgeland er et av de viktigste områdene for fiskeoppdrett i Norge og i verden. Her produseres det årlig store mengder laks og ørret, og regionen er et tyngdepunkt i Nord-Norge innen prosess- og verkstedindustri, kraftproduksjon, havbruk og olje- og gassaktivitet.

Anders Høifødt er partner i det aktive eierfondet Nord Kapitalforvaltning som er hovedaksjonær i Kuldeteknisk. Han sier:

- Nærhet til ressursene gir oss et konkurransefortrinn når vi skal ekspandere ut av landsdelen og landet. Vi er derfor veldig tilfreds med å få en kompetent organisasjon som Kjøleservice Helgeland med på laget.

Nærhet til kundene

- Vi skal tredoble omsetningen i løpet av de neste tre til fem årene, ikke minst gjennom fortsatt investering i forskning og utvikling. Vi skal også komme tettere på eksisterende og nye kunder geografisk, faglig og med høy servicedekning. Satsingen på Helgeland og Vestlandet er en del av denne strategien, sier Martin Schjølberg.

Naturlige kuldemedier

Utvikling av miljøvennlig kjøleteknologi er viktig i kampen mot global oppvarming. Kuldeteknisk har fått stor oppmerksomhet fra myndighetene både nasjonalt og internasjonalt for sin satsing på naturlige kuldemedier som CO2.

- Vi benytter ikke bare CO2 i våre anlegg, men blir ofte titulert som patrioter for CO2. Sammenlignet med andre gasser er dette et svært naturlig, robust, veltestet og miljøvennlig kuldemedium, avslutter Martin Schjølberg i Kuldeteknisk.

Les mer om Kjøleservice Helgeland her: www.kh-as.no