Kuldeteknisk etablerer seg i Bergen

Pionér på miljøvennlig kjøleteknologi til Vestlandet

Kuldeteknisk etablerer seg i Bergen

Tromsøselskapet Kuldeteknisk har rettet blikket mot Vestlandet, og etablerer nå et nytt selskap i Bergen i samarbeid med lokale og erfarne krefter.

Kuldeteknisk er en av landets største entreprenører innen kuldeteknikk, og har planer om betydelig vekst i årene som kommer. Selskapet leverer energi-effektive og miljøvennlige løsninger til blant annet sjømatnæringen, dagligvarehandelen, næringsmiddelindustrien og byggebransjen.

Bærekraftig vekst i de blå næringene

Selskapet ønsker nå å komme tettere på eksisterende og nye kunder på Vestlandet, og åpner derfor kontor i Bergen.

- Vestlandet er en spennende region, og et miljø med høye ambisjoner innen utvikling og teknologi. Vi ønsker å være til stede der det skjer. Dette er en del av vår strategi om bærekraftig vekst i de blå næringene, sier administrerende direktør Martin Schjølberg i Kuldeteknisk.

Satser på nytt team i Bergen

Schjølberg legger til at Kuldeteknisk har fått med seg Bergensbaserte Snorre Bue som har lang fartstid i bransjen.

- Snorre blir med oss som daglig leder når vi nå etablerer et nytt datterselskap i Bergen hvor han og vi skal satse videre på organisk vekst. Vi regner med å være i gang i løpet av kort tid med et solid og erfarent team som er topp motivert til å bistå kundene våre.

Kuldeteknisk har allerede en kobling til Bergen. Hovedaksjonæren er det aktive eierfondet Nord Kapitalforvaltning hvor Bergensselskapet Argentum er en av de største investorene.

Miljøvennlig nedkjøling

Kjøleteknikk er viktig i kampen mot global oppvarming. Historisk har svært miljøskadelig KFK-gasser (klorfluorkarbongasser) blitt brukt til kjøling. Kuldeteknisk er i dag en ledende leverandør av kuldeanlegg og varmepumper, og har fått stor oppmerksomhet fra myndighetene både nasjonalt og internasjonalt for sin satsing på naturlige kuldemedier som CO2. Nylig trakk næringsminister Torbjørn Røe Isaksen fram Kuldeteknisk i en kronikk i noen av landets nordligste aviser:

"I Tromsø har Kuldeteknisk vært en pionér på utvikling av miljøvennlig kjøleteknologi og som møter stor interesse i markedet. Det er bra, for regjeringen har satt seg som mål at Norge skal være en ledende industri- og teknologinasjon. Vi følger opp Industrimeldingen fra i fjor og legger slik til rette for at nye og eksisterende industribedrifter i Norge skal få fortsette å vokse." 

Den perfekte temperatur

Kuldeteknisk leverte det første CO2-anlegget til Rema 1000 i Tromsø for ti år siden, noe som har satt miljøstandarden for dagens anlegg innen dagligvare, og som nå også blir tatt i bruk i andre industrier som fiskeri og oppdrett.

- Kuldeteknisk sin visjon er å ta en ledende posisjon nasjonalt og internasjonalt ved å stadig jakte på den perfekte temperatur. Skal vi nå våre mål må vi trekke til oss flinke folk som gjør oss i stand til være først ute med nyskapende løsninger og tjenester. Verdien i selskapet ligger først og fremst i den samlede kunnskapen og erfaringen blant våre ansatte – nå også på Vestlandet, avslutter Martin Schjølberg i Kuldeteknisk.

 

- Vestlandet er en spennende region, og et miljø med høye ambisjoner innen utvikling og teknologi. Vi ønsker å være til stede der det skjer, sier Martin Schjølberg i Kuldeteknisk. Her fra Kuldeteknisk sin stand i høst på Arbeidslivsdagen ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø sammen med kontormedarbeider Sol Hansen Berg.