Kuldeteknisk bidrar til grønn revolusjon

Se nyhetsinnslag på TV2 om miljøvennlig og energieffektiv kjøleteknologi basert på CO2 som kuldemedium fra Kuldeteknisk.

En grønn revolusjon - innslag fra TV2

Klima- og miljøministeren besøkte noen av Kuldeteknisk sine kunder i Tromsø, blant annet Eurospar i Tromsø.

Her er lenken til nyhetsinnslaget:

Grønn revolusjon med Kuldeteknisk

I innslaget snakker klima- og miljøministeren om grønn revolusjon, og at han håper på en internasjonal klimaavtale i Kigalia, Rwanda. I helga ble avtalen signert, og 197 land er enige om å redusere den globale bruken av de sterke HFK-klimagassene. 

Klima- og miljødepartementet (Norge)

TV 2 Nyhetene

TV 2

 

Miljøvennlige klima- og varmeløsninger fra Kuldeteknisk 

En svært fornøyd butikksjef Silje Ingebrigtsen ved Eurospar Tromsø delte sine erfaringer med ministeren.