Julehilsen fra Kuldeteknisk

Takk for et spennende 2017!

 

Vi er i ferd med å legge nok et spennende og innholdsrikt år bak oss, og vi vil med dette få takke kunder og andre partnere for et godt samarbeid i 2017.

 

Året har brakt oss flere høydepunkter. Et av de viktigste har vært å få utviklingsaktøren Nord Kapital med på eiersiden i selskapet. Dette har bidratt til at vi nå er godt rigget for ytterligere vekst i årene som kommer. Vi har også klart å skape internasjonal interesse for vår CO2-teknologi, da vår prosjektleder Martin Corneliussen deltok på FN-konferansen Sustainable Management of Refrigeration Technologies i Bangkok, Thailand. I år er det også ti år siden vi leverte vårt første CO₂-anlegg til Rema 1000 på Stakkevollveien i Tromsø. Prosjektet bidro dengang til å sette en standard vi har forsøkt å etterleve frem til i dag, og er fremdeles viktig for oss når vi i år har levert SeaCool til fartøyet ”Sander Andre”, samt SuperHeat til bo- og velferdssenteret Otium og MH2 på UiT.

Uavhengig av den sterke markedsposisjonen vi har opparbeidet leter vi alltid etter muligheter hvor vi kan forbedre oss. Yves Ladam og teamet hans sørger kontinuerlig for at vi er i forkant av teknologiutviklingen, slik at kundene våre til enhver tid får et best mulig produkt. I tillegg til forskning og utvikling er vi opptatt av at ansatte, kunder og samarbeidspartnere til enhver tid skal operere under så sikre kår som mulig. Dette gjør at vi også har et kontinuerlig fokus på HMS i både arbeidet vårt og produktene våre.

Avslutningsvis vil vi opplyse om at vi også i år vil prioritere julegave til Kirkens Bymisjon, som gjør en uvurderlig jobb for de vanskeligstilte i samfunnet, fremfor tradisjonelle julegaver til kunder og samarbeidspartnere.

Med dette ønsker vi alle våre kunder, kontakter og samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år!

 

Med hilsen

Martin Schjølberg

Daglig leder