Investerer i kvalitet og økt effektivitet

J.M. Langaas Drift tar i bruk SuperFreeze platefrysere på landanlegg.

Investerer i kvalitet og økt effektivitet

Johan Martin Langaas Berntsen i J.M. Langaas Drift AS forteller at de skal øke kapasiteten og forbedre produktene med SuperFreeze fra Kuldeteknisk. De satser på forbedring av kvalitet og økt effektivitet.

J.M. Langaas Drift er blant de første i fiskeindustrien som tar i bruk SuperFreeze platefrysere fra Kuldeteknisk på landanlegg. 

50 minus

– Bruk av Co2 i stedet for freon effektiviserer innfrysingen. Innfrysingstemperaturen blir 50 minusgrader, mot vel 30 i dag. Det betyr at vi kan fryse produktene 20 prosent raskere, og dermed øke frysekapasiteten med ca. 25 prosent, sier Johan Martin Langaas Berntzen.

Skape verdier

Han er opptatt av å skape verdier ut av det meste som finnes i fiskekroppen. Nytt fryseri er en avgjørende faktor for å lykkes. I første omgang skal biprodukter innom den nye platefrysa. 

– Vi skal prøve å fryse ned alt av biprodukter. Vi har fryst ca. 60 tonn torskemelke så langt i år. I fjor ble torskemelke solgt til Sør-Korea. Nå skal vi teste årets torskemelke i laboratorium. Er den i orden, har vi kjøper klar. 

De siste fire årene har bedriften i Sund eksportert fryste vakumpakkede torskekjaker til Sveits, Østerrike og USA. Torsketungene gikk i fjor til Island, året før til Færøyene. Rogn og iselje har også et stabilt marked.

Store forventninger

Platefrysene er dimensjonert til å fryse fisk opp til syv kilo i blokker på ca. 60 kilo. Større fisk må som i dag singelfryses.

– Fryseteknologien skal gi bedre kvalitet på råstoffet fordi innfrysningstiden er ca. 25 prosent raskere enn ved bruk av freon. Så jeg har store forventninger til investeringen. Den gjør bedriften i stand til å ta mer effektivt vare på det meste av fisken, sier Johan Martin Langaas Berntzen.

Johan Martin Langaas Berntsen tar i bruk SuperFreeze platefrysere fra Kuldeteknisk. Foto: Magnar Johansen, Lofotposten