Internasjonal interesse for CO2-teknologi

Kuldeteknisk representerte Norge på FN-konferanse i Thailand

Internasjonal interesse for CO2-teknologi

I begynnelsen av april holdt prosjektleder og sivilingeniør Martin Corneliussen i Kuldeteknisk et foredrag på vegne av Miljødirektoratet under konferansen Sustainable Management of Refrigeration Technologies in Marine and Offshore Fisheries Sectors i Bangkok. Dette var en tre-dagers konferanse om bærekraftig kjøleteknologi for fiskeflåten i regi av UNEP (FNs Miljøprogram) i Asia.

Innlegget til Corneliussen handlet om Kuldeteknisk sine CO2-baserte kjøle- og innfrysningsanlegg for fiskefartøy. Blant deltakerne var det statsledere innenfor fiskeri-, klima- og miljø fra land i hele Asia. De var svært interessert i å høre om Kuldeteknisk sin CO2-teknologi, og hvilke erfaringer som er gjort med disse anleggene.

- CO2 brukt som kuldemedium er et naturlig, robust, veltestet og miljøvennlig alternativ som en rekke av våre kunder har tatt i bruk, både på land og om bord i fiskebåter, sier Martin Corneliussen.

Under en miljøkonferanse for kuldeteknologi i regi av FN fortalte Martin Corneliussen om Kuldeteknisk sine kjøle- og fryseløsninger basert på CO2 som kuldemedium.

Norge pådriver

Norge og klima- og miljøminister Vidar Helgesen har vært pådrivere for å få til en internasjonal avtale om å redusere bruken av de sterke klimagassene HFK (hydrofluorkarboner) som stadig brukes som kuldemedium i kjøle- og kuldeanlegg over hele verden. Under klimamøtet i Kigali i Rwanda i oktober i fjor ble 197 land enige om å redusere den globale bruken av de sterke HFK-klimagassene.

- Som følge av Kigali-avtalen står verden nå overfor betydelige utfasinger av HFK-gasser i tiden som kommer. Blant annet skal forbruket av HFK-gasser kuttes mer enn 80 prosent i løpet av de 30 neste årene, forteller Corneliussen.

Omveltninger

- I Asia betyr dette store omveltninger for fiskerinæringen, der så mye som 70-80 prosent av flåten fortsatt bruker kjøle- og fryseanlegg basert på HKFK-gassen R22, som bidrar sterkt til nedbryting av ozonlaget. Med andre ord må mange anlegg byttes ut eller bygges om i tiden som kommer, sier han.

Statsledere i de respektive landene må foreta lovendringer og reguleringer, og må utarbeide retningslinjer for utfasing av HFK- og HKFK-gasser (hydroklorfluorkarboner). Med dette som bakgrunn, ble miljøvennlige alternativer til HKFK og HFK et stort fokus under konferansen.

- Sammenlignet med HKFK- og HFK-gasser er CO2 et svært godt alternativ. Dette gjorde vår kompetanse på området svært interessant for konferansedeltakerne, sier Martin Corneliussen.

I foredraget trakk han fram SeaCool og SuperFreeze som eksempler på CO2-teknologi utviklet av Kuldeteknisk for effektiv og miljøvennlig kjøling av levendefangst og innfrysning av sjømat på båt. På oppfordring fra Miljødirektoratet fortalte han også om utfasingen av HKFK-gasser i Norge de siste 10-20 årene, og pågående tiltak for utfasing av HFK.

SeaCool

- For SeaCool la jeg vekt på egenskaper som kompakthet, robusthet og høy effektivitet med COP-verdier opp til 5, sier han.

COP står for Coefficient Of Performance, eller effektfaktor på norsk, og angir effektiviteten til et kuldeanlegg eller en varmepumpe. Det vil si hvor mye energianlegget produserer i forhold hvor mye energi som tilføres. En COP på 5 betyr at et kuldeanlegg under gitte forutsetninger produserer fem ganger mer effekt enn det som tilføres.

- I tillegg fokuserte jeg på at anlegget opererer fullt automatisk under drift, og kundenes gode erfaringer med brukervennlighet.

SuperFreeze

- For de som kjenner teknologien vår kommer det vel ikke som noen overraskelse at jeg under presentasjonen av SuperFreeze snakket om at raskere innfrysing gir bedre kvalitet på sluttproduktet. Innfrysningstemperaturer på -50°C gir 25 prosent raskere innfrysning sammenliknet med R22, og i sammenheng med raskere avriming øker dette produksjonskapasiteten til brukeren og kvaliteten på fisken, forklarer Corneliussen.

Også bra i varmere farvann

Etter foredraget fikk han flere spørsmål fra salen om erfaringene som er gjort med SeaCool og SuperFreeze. Blant annet ble det spurt om hvordan effektiviteten til SeaCool vil være ved varmere sjøtemperaturer.

- Ved hjelp av ny ejektorteknologi, har vi stor tro på at disse systemene også vil fungere bra i varmere farvann. I tillegg har vi gjort tester som viser at varmeovergangen mellom sjøvann og CO2 (ved del-last) blir bedre når sjøvannstemperaturen øker, sier Corneliussen.

Det var mange interesserte tilhørere under spørsmålsrunden, som blant annet ville høre om Kundeteknisk sine erfaringer med CO2-baserte anlegg i varmere farvann.

Internasjonalt publikum

Konferansen hadde deltakere fra land i hele Asia, og ble arrangert av UNEP (FNs Miljøprogram), ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers), IIR (International Institute of Refrigeration), og UNIDO (United Nations Industrial Development Organization).

Blant deltakerne på konferansen var også Shecco – en stor internasjonal aktør som jobber med å knytte sammen kunder og leverandører av HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) og kjøleanlegg med naturlige kjølemedier. Shecco viste stor interesse for CO2-teknologien til Kuldeteknisk, og i etterkant av konferansen stilte Corneliussen opp i et videointervju som nå er publisert på Shecco sine hjemmesider.

Presentasjonen til Kuldeteknisk ble satt stor pris på av arrangørene av konferansen, og etter en kort spørsmålsrunde ble bevis på takknemlighet utstedt og signert av FNs regionale direktør for miljøprogram for Asia og Stillehavsregionen, Dechen Tsering (det er ikke Dechen Tsering som er avbildet her sammen med Martin Corneliussen).

Se videointervju av Martin

Les artikkel og se videointervju fra konferanse med Martin Corneliussen i Kuldeteknisk her.

Martin Corneliussen i Kuldeteknisk fikk flere spørsmål fra salen om erfaringene som er gjort med SeaCool og SuperFreeze etter sitt foredrag. Konferansen, som heter Sustainable Management of Refrigeration Technologies in Marine and Offshore Fisheries Sectors, ble arrangert av UNEP, ASHRAE, IIR og UNIDO. Arrangementet ble gjennomført i begynnelsen av april i Bangkok i Thailand.