Arnøytind - oppgradert for superkvalitet

Både SeaCool og SuperFreeze

Arnøytind - oppgradert for superkvalitet

Snurperen ”Arnøytind”, som eies av selskapet med samme navn, ble oppgradert høsten 2016. I korte trekk investerer rederiet i teknologi for levendelagring, bedøving, fornyet slaktelinje og nedfrysing, i tillegg til generell oppgradering av utstyret om bord.

Rederiet konsentrerer seg om teknologi som skal sørge for superkvalitet på sjømaten, enten det er tradisjonelt fiske på torsk, hyse, sei, uer, sild og reker eller forskningsfangst på raudåte.

Kuldeteknisk har stått for prosjektering og leveranse av innfrysingsanlegg av typen SuperFreeze og RSW-anlegg (Refrigerated Sea Water) av typen SeaCool om bord.

Kvaliteten opp på et nytt nivå

– Med oppgraderingen av teknologien om bord satser vi på skånsom håndtering av fisken, og på å få kvaliteten opp på et nytt nivå, sier Svein Roger Karlsen. Han kombinerer jobben som skipper med rollen som daglig leder når han er hjemme mellom turene på sjøen.

– Vi har holdt på med forskningshøsting av raudåte i tre år i samarbeid med kunden vår Calanus AS. I samarbeid med de ser vi på effektive og gode måter å finne, høste og ta vare på raudåten om bord til og med innfrysing. Med raskere innfrysing er det lettere å beholde oljeandelen i råstoffet, sier Svein Roger Karlsen.

Miljøvennlig og effektiv kuldeteknologi

SuperFreeze og SeaCool er basert på kuldemediet CO2. SeaCool RSW-anlegget sørger for kjøling av sjøvann i tanker for restitusjonslagring av fisken som er ført levende om bord. Etter at fisken er prosessert fryses den ned så hurtig som mulig med SuperFreeze innfrysingsanlegget. 

– Fantastisk!

– Innfrysingen er helt fantastisk! Tidligere brukte vi fire og en halv time på å fryse ned fisken, mens nå bruker vi ikke mer enn tre timer. Med SuperFreeze reduserer vi innfrysningstiden med 25 prosent, noe som øker innfrysningskapasiteten tilsvarende om bord, sier Karlsen.

– Teknologien er miljøvennlig, den er energieffektiviserende, den er ikke helseskadelig, den er støyreduserende, og det er ingen brannfare, noe som er ekstremt viktig på en båt, og ikke minst bidrar dette til betydelige kvalitetsforbedringer på fangsten, avslutter Svein Roger Karlsen.

Roy Fjellstad er en av Kuldeteknisk sine eksperter på perfekt temperatur. Her er han intervjuet av TV2 om bord i Arnøytind under oppgraderingen ved Tromsø Mekaniske.

Du finner intervjuet med Roy Fjellstad og Svein Roger Karlsen i en lenke i denne saken.

 

Svein Roger Karlsen, skipper og daglig leder i Arnøytind.