Arnøytind med CO2 innfrysing og kjøling

Erstatter truende klimagasser med miljøvennlig CO2 som kuldemedium

"Det er vinn på alle områder"

"Det er vinn på alle områder", sier skipper og reder Svein Roger Karlsen i intervjuet med TV2

Roy Fjellstad fra Kuldeteknisk og Svein Roger Karlsen fra Arnøytind blir intervjuet av TV2 om bord i Arnøytind som er under oppgradering i Tromsø. Også klima- og miljøminister Vidar Helgesen blir intervjuet i innslaget. Se nyheten fra TV2 her:

Erstatter truende klimagasser med…

Roy Fjellstad i Kuldeteknisk 

Roy Fjellstad er en av Kuldeteknisk sine eksperter på perfekt temperatur. Her er han intervjuet av TV2 om bord i Arnøytind som oppgraderes ved Tromsø Mekaniske. Der samarbeider han og Kuldeteknisk med en rekke maritime og marine bedrifter for at Arnøytind skal kunne ivareta den opprinnelige kvaliteten på fisk og annen sjømat fra de kalde og rene havområdene i nord.

Kuldeteknisk står for prosjektering og leveranse av innfrysingsanlegg av typen SuperFreeze og RSW-anlegg (Refrigerated Sea Water) av typen SeaCool. Kuldeteknologien er basert på kuldemediet CO2, noe som både er svært miljøvennlig og effektivt. SeaCool RSW-anlegget sørger for kjøling av sjøvann i tanker for restitusjonslagring av fisken som er ført levende om bord. Etter at fisken er prosessert fryses den ned så hurtig som mulig med innfrysingsanlegget.

Kuldeteknisk er en av landets største entreprenører innen kuldetekniske løsninger. Selskapets visjon er å være ledende på bærekraftig temperaturhåndtering, og er blant de mest kompetente og dedikerte kuldetekniske fagmiljøene i Norge.

 

Miljøvennlige klima- og varmeløsninger fra Kuldeteknisk 

Svein Roger Karlsen, Arnøytind: "Vi får ned dieselforbruket, og vi får ned kostnadene. Det er ikke brann og eksplosjonsfarlig. Det er vinn på alle områder"