Kuldeteknisk - en av landets største entreprenører innen kuldetekniske løsninger.

Kuldeteknisk AS

Stakkevollveien 69 B

9010 TROMSØ

 

Telefon: 77 66 15 50

Telefaks:77 86 49 12

Vakttelefon: 916 55 820

kulde@kuldeteknisk.no

 

Kuldeteknisk, hovedkontor i Tromsø

Avdelingskontor

Avdelingskontor

Avdelingskontor

Avdelingskontor

Kuldeteknisk Vest AS

Kjøleservice Helgeland

Kjøleservice Helgeland

Kjøleservice Helgeland

Kjøleservice Helgeland