Vi ønsker å trekke til  oss de flinkeste , og har satt oss som mål å være en attraktiv og trivelig arbeidsplass hvor sikkerhet og miljø er likestilt med økonomiske resultater.

Alle våre medarbeidere involveres i nyskapende arbeid. Slik skal vi være ledende innenfor vår bransje, og være først ute med nyskapende løsninger og tjenester. 

Bli med på en bærekraftig og fremtidsrettet utvikling. 

Som vår nye automasjonsingeniør blir du en del av teamet som skal programmere styring for komplette kjøle- og fryseanlegg, varmeanlegg m.m. Som automasjonsingeniør har du ansvar for å supportere våre teknikere ute på anlegg, samt igangkjøring av programmert styring. Stillingen er lokalisert til vårt kontor i Tromsø.

Som vår nye servicetekniker blir du en del av teamet som har ansvar for service og vedlikehold av alle kuldeanlegg innen vårt klima- og kommersielle segment.