Kuldeteknisk - Verdien av perfekt temperatur. Kjøll, frys, klima

- Vi står klare med lærlingekontraktene

- Vi står klare med lærlingekontraktene

- Alt i samfunnet stopper opp uten kjøling. Vi har en voldsom økning på anlegg til fiskeri- og havbr…

Les mer

Styrker tilstedeværelsen langs norskekysten

Styrker tilstedeværelsen langs norskekysten

PTG består i dag av Kuldeteknisk, FrioNordica og Kjøleservice Helgeland, og er med det godt etablert…

Les mer

Kuldeteknisk, FrioNordica og Kjøleservice Helgeland blir til PTG

Kuldeteknisk, FrioNordica og Kjøleservice Helgeland blir til PTG

I tillegg til ansettelse av Terje Arnesen som konsernsjef, og Milos Golic som finansdirektør, har Ke…

Les mer