Kuldeteknisk - Verdien av perfekt temperatur. Kjøll, frys, klima

Styrker tilstedeværelsen langs norskekysten

Styrker tilstedeværelsen langs norskekysten

PTG består i dag av Kuldeteknisk, FrioNordica og Kjøleservice Helgeland, og er med det godt etablert…

Les mer

Kuldeteknisk, FrioNordica og Kjøleservice Helgeland blir til PTG

Kuldeteknisk, FrioNordica og Kjøleservice Helgeland blir til PTG

I tillegg til ansettelse av Terje Arnesen som konsernsjef, og Milos Golic som finansdirektør, har Ke…

Les mer

Tilbyr perfekt temperatur til sjømatmarkedet

Tilbyr perfekt temperatur til sjømatmarkedet

Gründerne bak Kuldeteknisk og FrioNordica er med videre i det nye konsernet sammen med Nord Kapitalf…

Les mer