Nyheter

fra det mest kompetente og dedikerte kuldetekniske fagmiljøet i Norge

1.jpg

Søkerrekord på kuldelinjen i Tromsø

På samme tid i fjor var det ikke mer enn 28 søkere til linjen, hvorav syv som førstevalg. Bare tre av søkerne i 2017 hadde ungdomsrett. Grensen for å …

Les mer

Kjøleservice Helgeland.png

Kuldeteknisk og Kjøleservice Helgeland tar sats sammen

Kuldeteknisk er en av landets største entreprenører innen kuldeteknikk, og har planer om betydelig bærekraftig vekst i årene som kommer. Kuldeteknisk …

Les mer

Skjermbilde 2018-02-21 kl. 13.11.15.png

Hva er F-gassforordningen - og hvorfor

F-gassforordningen ble gjort gjeldende i EU fra 1. januar 2015, og det er innført et nedfasingsregime for tilgangen til HFK-gasser i markedet for nedf…

Les mer

Skjermbilde 2018-02-21 kl. 13.24.11.png

Eksempler på konsekvenser av EUs F-gassforordning

  • Gradvis økning i pris på kuldemedier som faller under betegnelsen klimagasser. Økte priser har sin bakgrunn i miljøavgifter og redusert tilbud i mar…

Les mer

Skjermbilde 2018-02-23 kl. 15.29.48.png

Unngå unødige tap ved nedfasing av klimagasser

- Dette gjelder spesielt våre kunder som benytter kuldemediene R22, R404a, R507 og R134a, men vi tilbyr alle våre kunder å få kartlagt og vurdert sine…

Les mer

Kuldeteknisk_på_Arbeidslivsdagen.jpg

Kuldeteknisk etablerer seg i Bergen

Kuldeteknisk er en av landets største entreprenører innen kuldeteknikk, og har planer om betydelig vekst i årene som kommer. Selskapet leverer energi-…

Les mer

kt_industri_main.jpg

Takk for et spennende 2017!

 

Vi er i ferd med å legge nok et spennende og innholdsrikt år bak oss, og vi vil med dette få takke kunder og andre partnere for et godt samarbeid i…

Les mer

Bilde1.png

Kuldeteknisk leverer varmepumper til Otium i Tromsø

Kuldeteknisk har bidratt til installasjon av varmepumper på Otium bo- og velferdssenter i Tromsø. Varmepumpene skal sørge for oppvarming av bygget, le…

Les mer